Flotila

OK-ZZK
OK-ZZK

Všeobecná charakteristika

Posádka:                              1 pilot
Kapacita:                              3 pasažieri
Hmotnosť:                            1700kg

Výkon
Cestovná rýchlosť:                270 km/h
Dolet:                                     1600 km
Dostup:                                  5000 m

Viac informácií Prenajať lietadlo
OM-AGE
OM-AGE

Všeobecná charakteristika

Posádka:                              1 pilot
Kapacita:                              3 pasažieri
Hmotnosť:                            1140 Kg

Výkon
Cestovná rýchlosť:                210km/h
Dolet:                                    1000 km
Dostup:                                 4000m ....


Viac informácií Prenajať lietadlo
OM-LOV
OM-LOV

Všeobecná charakteristika

Posádka:                               1 pilot
Kapacita:                               1 pasažier
Hmotnosť:                             730 Kg
Cestovná rýchlosť:                160 km/h
Dolet:                                    700 km
Maximálna výška:                 3000m


Viac informácií Prenajať lietadlo
OM-IVI
OM-IVI

Všeobecná charakteristika

Posádka:                               1 pilot
Kapacita:                               1 pasažier
Hmotnosť:                             730 Kg
Cestovná rýchlosť:                160 km/h
Dolet:                                    700 km
Maximálna výška:                 3000m


Viac informácií Prenajať lietadlo
OM-LIF
OM-LIF

Všeobecná charakteristika

Posádka:                               1 pilot
Kapacita:                               1 pasažier
Hmotnosť:                             730 Kg
Cestovná rýchlosť:                160 km/h
Dolet:                                    700 km
Maximálna výška:                 3000m


Viac informácií Prenajať lietadlo
OM-JGA
OM-JGA

Všeobecná charakteristika

Posádka:                               1 pilot
Kapacita:                               1 pasažier
Dĺžka:                                    6.4 m
Rozpätie krídiel:                    8.4 m
Vzletová hmotnosť:               600 Kg
Motor:                                    4-takt ROTAX 912 (100HP)

Výkon
Cestovná rýchlosť:                170 km/h
Dolet:                                     750km


Viac informácií Prenajať lietadlo
OM-NFT
OM-NFT

Všeobecná charakteristika

Posádka:                               1 pilot
Kapacita:                               1 pasažier
Dĺžka:                                    6.4 m
Rozpätie krídiel:                    8.4 m
Vzletová hmotnosť:               600 Kg
Motor:                                    4-takt ROTAX 912 (100HP)

Výkon
Cestovná rýchlosť:                170 km/h
Dolet:                                     750km


Viac informácií Prenajať lietadlo
OM-FOP
OM-FOP

Všeobecná charakteristika

Posádka:                                  1 pilot
Kapacita:                                  3 pasažieri
Dĺžka:                                       7.75 m
Rozpätie krídiel:                       9.76 m
Výška:                                      2.91 m 
Celková váha:                          1350 Kg
Veľkosť nádrže:                        130 litrov
Motor:                                       Avia M 337, 160kW

Výkon
Cestovná rýchlosť:                   200 km/h
Dolet:                                       900 km
Maximálna výška:                    3800 m
Rýchlosť stúpania:                   3.5.m/s


Viac informácií Prenajať lietadlo
OM-MNT
OM-MNT

Všeobecná charakteristika

Posádka:                                  1 pilot
Kapacita:                                  1 pasažier
Dĺžka:                                        7.33 m
Rozpätie krídiel:                        9.16 m
Výška:                                       2.75 m 
Celková váha:                          1090 Kg
Veľkosť nádrže:                        220 litrov
Motor:                                       Walter/LOM M-337AK, 156kW

Výkon
Cestovná rýchlosť:                   180 km/h
Dolet:                                        900 km
Maximálna výška:                    5000 m
Rýchlosť stúpania:                   5.2.m/s


Viac informácií Prenajať lietadlo
OM-POP
OM-POP

Všeobecná charakteristika

Posádka:                                  1 pilot
Kapacita:                                  1 pasažier
Dĺžka:                                       7.34 m
Rozpätie krídiel:                       10.16 m
Výška:                                       2.59 m 
Celková váha:                           757 Kg
Veľkosť nádrže:                        100 litrov
Motor:                                        Lycoming O-235-L2C, 85kW

Výkon
Cestovná rýchlosť:                   206 km/h
Dolet:                                        575 km
Maximálna výška:                     4500 m
Rýchlosť stúpania:                    3.63.m/s


Viac informácií Prenajať lietadlo