Flotila

OK-ZZK
OK-ZZK

Všeobecná charakteristika

Posádka:                              1 pilot
Kapacita:                              3 pasažieri
Dĺžka:                                   8.56 m
Rozpätie krídiel:                  13.55 m
Výška:                                  2.49 m
Prázdna váha:                     1251 Kg
Celková váha:                     1999 Kg
Veľkosť nádrže:                   289 litrov
Motor:                                  Austro Engine E4 poháňaný Dieslovým motorom, 125kW

Výkon
Cestovná rýchlosť:                326km/h
Dolet:                                     2250 km
Maximálna výška:                  5486m
Rýchlosť stúpania:                 7.9m/s

Viac informácií Prenajať lietadlo
OM-AGE
OM-AGE

Všeobecná charakteristika

Posádka:                              1 pilot
Kapacita:                              3 pasažieri
Dĺžka:                                   8.1 m
Rozpätie krídiel:                   11.9 m
Výška:                                  1.98 m
Prázdna váha:                      795 Kg
Celková váha:                      1198 Kg
Veľkosť nádrže:                    189 litrov
Motor:                                   Lycoming IO-360-M1A, 134kW

Výkon
Cestovná rýchlosť:                279km/h
Dolet:                                    1341 km
Maximálna výška:                 5000m
Rýchlosť stúpania:                5.69m/s


Viac informácií Prenajať lietadlo
OM-LOV
OM-LOV

Všeobecná charakteristika

Posádka:                               1 pilot
Kapacita:                               1 pasažier
Dĺžka:                                    7.16 m
Rozpätie krídiel:                    10.87 m
Výška:                                    2.18 m 
Prázdna váha:                       528 Kg
Celková váha:                       800 Kg
Veľkosť nádrže:                     91 litrov
Motor:                                    Continental IO-240-B3B, 93kW

Výkon
Cestovná rýchlosť:                256km/h
Dolet:                                    1013 km
Maximálna výška:                 4000m
Rýchlosť stúpania:                5.1m/s


Viac informácií Prenajať lietadlo
OM-IVI
OM-IVI

Všeobecná charakteristika

Posádka:                               1 pilot
Kapacita:                               1 pasažier
Dĺžka:                                    7.16 m
Rozpätie krídiel:                    10.87 m
Výška:                                   2.18 m 
Prázdna váha:                       528 Kg
Celková váha:                        800 Kg
Veľkosť nádrže:                     91 litrov
Motor:                                    Continental IO-240-B3B, 93kW

Výkon
Cestovná rýchlosť:                256km/h
Dolet:                                    1013 km
Maximálna výška:                 4000m
Rýchlosť stúpania:                5.1m/s


Viac informácií Prenajať lietadlo
OM-LIF
OM-LIF

Všeobecná charakteristika

Posádka:                               1 pilot
Kapacita:                               1 pasažier
Dĺžka:                                    7.16 m
Rozpätie krídiel:                    10.87 m
Výška:                                   2.18 m 
Prázdna váha:                       528 Kg
Celková váha:                        800 Kg
Veľkosť nádrže:                     91 litrov
Motor:                                    Continental IO-240-B3B, 93kW

Výkon
Cestovná rýchlosť:                256km/h
Dolet:                                    1013 km
Maximálna výška:                 4000m
Rýchlosť stúpania:                5.1m/s


Viac informácií Prenajať lietadlo
OM-JGA
OM-JGA

Všeobecná charakteristika

Posádka:                               1 pilot
Kapacita:                               1 pasažier
Dĺžka:                                    6.4 m
Rozpätie krídiel:                    8.4 m
Výška:                                   2.2 m 
Celková váha:                       600 Kg
Veľkosť nádrže:                    100 litrov
Motor:                                    4-takt ROTAX 912

Výkon
Cestovná rýchlosť:                220km/h
Dolet:                                    1200km
Rýchlosť stúpania:                6m/s


Viac informácií Prenajať lietadlo
OM-NFT
OM-NFT

Všeobecná charakteristika

Posádka:                               1 pilot
Kapacita:                               1 pasažier
Dĺžka:                                    6.4 m
Rozpätie krídiel:                    8.4 m
Výška:                                   2.2 m 
Celková váha:                       600 Kg
Veľkosť nádrže:                    100 litrov
Motor:                                    4-takt Rotax 912

Výkon
Cestovná rýchlosť:                185km/h
Dolet:                                     1350km
Rýchlosť stúpania:                 4.6m/s


Viac informácií Prenajať lietadlo
OM-FOP
OM-FOP

Všeobecná charakteristika

Posádka:                                  1 pilot
Kapacita:                                  3 pasažieri
Dĺžka:                                       7.75 m
Rozpätie krídiel:                       9.76 m
Výška:                                      2.91 m 
Celková váha:                          1350 Kg
Veľkosť nádrže:                        130 litrov
Motor:                                       Avia M 337, 160kW

Výkon
Cestovná rýchlosť:                   200 km/h
Dolet:                                       900 km
Maximálna výška:                    3800 m
Rýchlosť stúpania:                   3.5.m/s


Viac informácií Prenajať lietadlo
OM-MNT
OM-MNT

Všeobecná charakteristika

Posádka:                                  1 pilot
Kapacita:                                  1 pasažier
Dĺžka:                                        7.33 m
Rozpätie krídiel:                        9.16 m
Výška:                                       2.75 m 
Celková váha:                          1090 Kg
Veľkosť nádrže:                        220 litrov
Motor:                                       Walter/LOM M-337AK, 156kW

Výkon
Cestovná rýchlosť:                   180 km/h
Dolet:                                        900 km
Maximálna výška:                    5000 m
Rýchlosť stúpania:                   5.2.m/s


Viac informácií Prenajať lietadlo
OM-POP
OM-POP

Všeobecná charakteristika

Posádka:                                  1 pilot
Kapacita:                                  1 pasažier
Dĺžka:                                       7.34 m
Rozpätie krídiel:                       10.16 m
Výška:                                       2.59 m 
Celková váha:                           757 Kg
Veľkosť nádrže:                        100 litrov
Motor:                                        Lycoming O-235-L2C, 85kW

Výkon
Cestovná rýchlosť:                   206 km/h
Dolet:                                        575 km
Maximálna výška:                     4500 m
Rýchlosť stúpania:                    3.63.m/s


Viac informácií Prenajať lietadlo