Letisko Boľkovce

Frekvencie:                 123,060
Nadmorská výška: 705 ft Dráhy: 13C/31C 31R/13L Šírka a dĺžka: 800 m x 30 m 1400 m x 30 m Povrch: Asphalt(Asfalt) Grass(tráva) Telefón: +421 905 626 529 Email: aeroklublucenec@gmail.com
Palivo: /