Letisko Dubová

Frekvencie:                      123,930
Nadmorská výška: 634ft Dráhy: 31/13 Šírka a dĺžka: 505m x 30 m Povrch: grass(tráva) Telefón: +421 903 449939 Email: info@letiskodubova.sk
Palivo: MoGas