Triedne kvalifikačné kategórie

Triedne kvalifikačné kategórie Kvalifikačné kategórie na triedu sa uplatňujú pre určité skupiny lietadiel, ktoré nevyžadujú typový výcvik. Výcvik je vykonávaný v zmysle požiadaviek Nariadenia 1178/2011, podčasť H, ustavnovenie FCL.700.

Za kvalifikačné kategórie na triedu, resp. triedne kvalifikácie je možné považovať lietadlá:

- S piestovými motormi

- S maximálnou vzletovou hmotnosťou menšou ako 5700kg

- Určené pre jednopilotnú prevádzku

V našich končinách sa jedná hlavne o nasledovné kvalifikácie:

- SEP(land) – jednomotorové piestové letúne, napríklad Diamond DA-20 Katana, Diamond DA-40 Star, Cessna C-152, Cessna C-172

- MEP(land) – viacmotorové piestové letúne, napríklad Diamond DA-42NG Twin Star

- TMG – turistické motorizované klzáky, napríklad Let L-13SW Vivat, Diamond HK-36 Super Dimona

V prípade, ak ste držiteľom triednej kvalifikačnej kategórie, táto Vás oprávňuje lietať na lietadle, na ktorom bola vykonaná praktická skúška.

V prípade, ak si žiadateľ želá lietať na inom variante lietadla rovnakej kvalifikačnej kategórie, je potrebný rozdielový výcvik podľa ustanovenia FCL.710, ktorý Vám naša letecká škola rada poskytne.

Napríklad, ak Vaša praktická skúška bola vykonaná na variante lietadla Diamond DA-20 Katana a chcete lietať na Cessna C-172 SP Skyhawk, je potrebný doplňujúci – rozdielový výcvik:

- Rozdielový výcvik na varianty lietadiel v triede SEP(land)

- Rozdielový výcvik na varianty lietadiel v triede MEP(land)

- Rozdielový výcvik na varianty lietadiel v triede TMG