Letisko Jasná

Frekvencie:                  130,130
Nadmorská výška: 2013 ft Dráhy: 08/26 Šírka a dĺžka: 544m x 15m Povrch: Asphalt(Asfalt) Telefón: +421 908 794333 Email: cpt@atlas.sk
Palivo: MoGas