Profesionálny pilot

Profesionálny pilot Cesta k povolaniu pilota je zložená z viacerých výcvikov, ktoré sú nazývané ako moduly, od čoho je odvodený názov Modulový výcvik Frozen ATPL(A).

Absolvent modulového výcviku Frozen ATPL(A) môže pilotovať lietadlo ako pilot z povolania - uchádzať sa o prácu v aerolíniách, alebo leteckej spoločnosti.

Minimálnym požiadavkom pre prijatie do zamestnania pilota je licencia Obchodný pilot letúnov - CPL(A), teoretické preskúšanie ATPL(A) a prístrojová kvalifikácia pre viacmotorové letúne - IR(A)/ME(SPA) s preskúšaním jazykovej spôsobilosti ICAO. Táto odbornosť je nazývaná ako Frozen ATPL(A). Neskôr, po splnení požiadaviek na nalietané hodiny je pilotovi vydaná licencia ATPL(A) - dopravný pilot letúnov.


Základný výcvik - PPL(A)

Prvým krokom na ceste do kabíny dopravného lietadla je získanie preukazu spôsobilosti súkromný pilot letúnov. Na vedomostiach a skúsenostiach, ktoré tu získate budete na ďalšej ceste ďalej stavať. Preto je veľmi dôležité vybrať si správnu leteckú školu.


Kvalifikácia na lety VFR Noc

Lietanie v noci patrí medzi impresívne zážitky. Kvalifikácia VFR noc je taktiež potrebná pre zahájenie výcviku IR(A) a CPL(A). Naučíte sa ako sa orientovať podľa osvetlených objektov, letiskových a dráhových svetiel. Lietanie v noci podľa pravidiel VFR je "čerešničkou" na torte každého, kto začína s leteckým výcvikom.


Teoretická výučba ATPL(A)

Teória ATPL(A) je dôležitým bodom na ceste do kabíny dopravného lietadla. Teoretická výučba pozostáva zo 650 vyučovacích hodín, z ktorých minimálne 65 musí byť odprednášaných prezenčnou formou na učebni. Po absolvovaní výučby je nutné absolvovať preskúšanie zo 14 profilových predmetov. Preskúšanie prebieha jedenkrát mesačne na Dopravnom úrade v Bratislave. Po úspešnom absolvovaní preskúšania ste držiteľom tzv. Frozen ATPL(A) theory credit, pričom skúška zahŕňa preskúšanie odborností LAPL(A), PPL(A), CPL(A), IR(A) a ATPL(A).


Získavanie ďalších skúseností - timebuilding

Na pokračovanie v ďalších moduloch výcviku sú potrebné letecké skúsenosti. Inými slovami - je potrebné nalietať ďalšie hodiny. Ako prví sme prišli v minulosti s pomenovaním tzv. aktívneho timebuildingu. Jedná sa o "poletovanie" po Európe s inštruktorom. Pilot má možnosť sa učiť od inštruktora a v bezpečnom dosahu inštruktora získať skúsenosti s medzinárodnou prevádzkou, nepriazňou počasia, či špecifickými postupmi počas letu. Tento modul však nie je výcvikom v pravom slova zmysle.


Viacmotorové letúne - MEP(land)

Výcvikom na viacmotorové lietadlá sa naučíte ako sa správa "dospelé lietadlo" s viacerými motormi.. Prevažnú časť viacmotorového výcviku budete lietať s jedným nepracujúcim motorom. Naučíte sa, čo znamená a ako sa koriguje asymetrický let. Pravdepodobne to bude Vaše prvé lietadlo so zaťahovacím podvozkom. K dopravnému lietadlu ste opäť o niečo bližšie. Výcvik je ukončený praktickým preskúšaním, ktoré vykoná examinátor Dopravného úradu.


Anglická komunikácia - ICAO English

Angličtina je medzinárodný letecký jazyk. Každý pilot, alebo riadiaci letovej prevádzky musí prejsť pravidelným školením a preskúšaním z Anglického jazyka. Perioda preskúšania je závislá od toho, akú úroveň angličtiny pilot má. Cieľom kurzu je, aby bol pilot schopný porozumieť a komunikovať v leteckej angličtine.


Lety IFR - prístrojová kvalifikácia - IR(A)

Je jedno, či je pekne, alebo je zamračené s prízemnou hmlou. Všetky dopravné lietadlá na svete lietajú podľa jednotných postupov - postupy pre lety podľa prístrojov. Jedná sa o pravdepodobne najdôležitejší modul zo všetkých. Počas výcviku sa naučí pilot orientovať a ovládať lietadlo výhradne podľa indikátorov a prístrojov na palube. Pohľad von z kabíny je dovolený len pri vzlete, alebo pristátí :) Súčasťou výcviku je čítanie špeciálneho typu leteckých máp, uplatňovanie špecifických postupov pri rôznych typoch priblíženia na pristátie na letisku a mnohé iné zaujímavé veci.


Výcvik obchodného pilota - CPL(A)

Posledným krokom k získaniu licencie profesionálneho pilota je záverečný letecký výcvik, počas ktorého sa zhrnie základná technika pilotáže a navigačné prelety. Nachádzate sa na hranici približne 200 hodín celkového času. Po absolvovaní výcviku je potrebné podstúpiť záverečné praktické preskúšanie, ktoré vykoná examinátor Dopravného úradu.


Dopravný pilot - ATPL(A)

Absolvovaním výcviku sa stávate držiteľom leteckej odbornosti Frozen ATPL(A), čo znamená licencia obchodného pilota - CPL(A) s prístrojovou kvalifikáciou pre viacmotorové letúne - IR(A)/ME(SPA), teoretickou skúškou ATPL(A) theory credit a preskúšaním jazykovej spôsobilosti podľa ICAO. Na to, aby ste sa stali tzv. rozmrazeným - teda aby ste získali preukaz sposobilosti dopravný pilot - ATPL(A) potrebujete nalietať v leteckej spoločnosti ďalších - približne 1300 letových hodín na "veľkom lietadle".