Letisko Malé Bielice - Partizánske

Frekvencie:                  123,935
Nadmorská výška: 604 ft Dráhy: 07L/25R Šírka a dĺžka: 920 m x 50 m Povrch: Grass(tráva) Telefón: +421 910 990 822 Email: partizanske@aeroklub.sk
Palivo: /