Letisko Svidník

Frekvencie:               123,405
Nadmorská výška: 1161 ft Dráhy: 19/01 Šírka a dĺžka: 1200 m x 30 m Povrch: Asphalt(asfalt) Telefón: +421 54 4863617 Email: airport@svidnik.sk
Palivo: MoGas