Timebuilding - hour building

Pilot, ktorý má záujem pokračovať v modulovom výcviku Frozen ATPL(A) s cieľom byť profesionálny pilot, musí po získaní preukazu spôsobilosti súkromný pilot - PPL(A) nadobudnúť letové skúsenosti.

Letecké výcviky, ktorých absolvovanie je podmienené skúsenosťami:

- MEP(land) - min. 70h ako veliteľ lietadla

- IR(A) - min. 50h ako veliteľ lietadla na preletoch

- CPL(A) - min. 100h ako veliteľ lietadla

Pre absolvovanie uvedených výcvikov je potrebné, aby pilot nadobudol letové skúsenosti - nalietal letové hodiny ako veliaci pilot.

Timebuilding by pre budúceho profesionálneho pilota mal znamenať pokračovací letecký výcvik s inštruktorom. V tomto prípade sa jedná o tzv. aktívny timebuilding.

V čom je rozdiel?

- vyššia cena letovej hodiny (treba zaplatiť mzdu inštruktora)

- dlhšia príprava letu

- pridaná hodnota letu

- aktívne učenie sa od skúsenejšieho

- získané skúsenosti na ktorých budete stavať pri ďalších výcvikoch

Kam poletíme?

Po získaní licencie súkromného pilota predstavuje let do zahraničia pre bežného pilota problém a stres. Počasie, anglický dialekt, akcent ATC, neznámy terén, rozdelenie vzdušného priestoru ako aj neznalosť postupov môže tvoriť reálnu prekážku pre bežne zdatného, čerstvého držiteľa PPL(A).

Z toho dôvodu je k dispozícií na palube lietadla náš inštruktor. Letový inštruktor je veliacim pilotom a zodpovedá za bezpečnosť vykonania letu.

Prvé lety spravidla vykonávame v severovýchodnom Rakúsku a severnom Maďarsku. Neskôr, po získaní ďalších skúseností lietame aj ďalej - Zell Am Zee, Portorož, Rijeka, Zadar, Malý Lošinj, Linz, Innsbruck, Budapešť. Je to len zopár námetov, kam sa môžeme preletieť.

Ako to prebieha?

Let si spoločne s inštruktorom naplánujete, pripravíte a vysvetlíte. Inštruktor Vám vysvetlí to, čo je možné počas letu očakávať. Počas letu riadite lietadlo vy.

V prípade, ak hrozí riziko, upozorní Vás, alebo zakročí priamo do komunikácie, navigácie, či priamo do pilotáže lietadla.

Učíte sa takto priamo od inštruktora lietať v zahraničí, alebo v neznámom prostredí bez strachu, stresu a zhonu. Takýto spôsob nadobúdania skúseností ocení len ten, kto ho absolvoval.

V ďalších modulových výcvikoch tak staviate na vedomostiach a skúsenostiach, ktoré ste nadobudli počas letov aktívneho timebuildingu s našimi inštruktormi.

V konečnom dôsledku si takto získané letové hodiny zapíšete do svojho zápisníka letov ako veliaci pilot pod dozorom PIC(US) – pilot in command (under supervision).