Letisko Senica

Frekvencie:                  123,605
Nadmorská výška: 617 ft Dráhy: 12L/30R 30L/12R Šírka a dĺžka: 1080 m x 30 m 1080 m x 60 m Povrch: Asphalt(asfalt) Grass(tráva) Telefón: +421 903 461 853 Email: jofe@nextra.sk
Palivo: AvGas 100LL