Letisko Ružomberok

Frekvencie:                      123,030
Nadmorská výška: 1617 ft Dráhy: 06L/24R 06R/24L Šírka a dĺžka: 940 m 40 m Povrch: Grass(tráva) Telefón: +421 44 4329450 Email: bruncko@zssos.sk
Palivo: AvGas 100LL