Letisko Nové Zámky

Frekvencie:                 120,055
Nadmorská výška: 377 ft Dráhy: 16/34 Šírka a dĺžka: 1001m x 69 m Povrch: Grass (tráva) Telefón: +421 948 822966 Email: aknovezamky@gmail.com
Palivo: AvGas 100LL, MoGas