Letisko Trenčín

Frekvencie:                    132,015
Nadmorská výška: 676 ft Dráhy: 22/04 03L/21R 21L/03R Šírka a dĺžka: 2000 m x 30 m 1000 m x 70 1000 m x 70 m Povrch: Concrete(betón) Grass(tráva) Grass(tráva) Telefón: +421 32 65 65 255 Email: twr@totn.sk
Palivo: /