Preskúšania / predlžovanie kvalifikácií

Každý pilot musí v určitom časovom intervale prejsť praktickým preskúšaním tak, aby sa zachovala platnosť jeho kvalifikačných kategórií a osvedčení.

V JetAge pracujú taktiež inštruktori, ktorí sú Dopravným úradom poverení na vykonávanie funkcie letecký examinátor s oprávneniami FE(A), CRE(A), IRE(A) a FIE(A).

Letecké preskúšania – preskúšania odbornej spôsobilosti, hodnotenie spôsobilosti inštruktora a praktické skúšky vykonávame na najnovších lietadlách v strednej Európe.

Letecké preskúšanie je možné vykonať aj pre držiteľa preukazu spôsobilosti, ktorého štát vydania je iný, ako Slovenská republika.

Týmto máte možnosť absolvovať "pod jednou strechou" letecké preskúšanie na získanie, predĺženie platnosti, alebo obnovenie platnosti kvalifikačných kategórií.

Platnosť jednotlivých kvalifikačných kategórií a osvedčení je nasledovná:              


Triedy 

SEP(land)
2 roky
 TMG
2 roky
MEP(land) 
1 rok
IR 

IR(A)
1 rok
SEP(land)/IR
1 rok
MEP(land)/IR
1 rok
Typová kvalifikácia
1 rok
Inštruktor 

FI(A) 
3 roky
CRI(A)
3 roky
IRI(A)
3 roky
TRI(A)
3 roky


Platnosť preukazu spôsobilosti - LAPL(A), PPL(A), CPL(A) a ATPL(A) je neobmedzená. Predlžujú sa vždy len kvalifikačné kategórie (prístrojové, triedne a typové), alebo osvedčenia inštruktora.

Examinátori sú oprávnení na vykonávanie nasledovných preskúšaní (skúšky zručnosti, preskúšanie odbornej spôsobilosti a hodnotenie spôsobilosti inštruktorov:

Predĺženie kvalifikačných kategórií

- predĺženie platnosti kvalifikácie SEP(land)

- predĺženie platnosti kvalifikácie MEP(land)

- predĺženie kvalifikácie TMG

- predĺženie osvedčenia inštruktora CRI(A)/SE(SPA)

- predĺženie osvedčenia inštruktora CRI(A)/ME(SPA)

- predĺženie prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(A)/ME(SPA) - MEP(land)/IR

- predĺženie prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(A)/SE(SPA) - SEP(land)/IR

Získanie preukazov spôsobilosti kvalifikačných kategórií a osvedčení:

- Získanie - preukaz spôsobilosti PPL(A)

- Získanie - preukaz spôsobilosti CPL(A)

- Získanie a obnova kvalifikačnej kategórie SEP(land)

- Získanie a obnova kvalifikačnej kategórie MEP(land)

- Získanie a obnova kvalifikačnej kategórie TMG

- Získanie a obnova osvedčenia inštruktora CRI(A)/SE(SPA)

- Získanie a obnova osvedčenia inštruktora CRI(A)/ME(SPA)

- Získanie a obnova prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(A)/ME(SPA) - MEP(land)/IR

- Získanie a obnova prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(A)/SE(SPA) - SEP(land)/IR