CAMO - sledovanie letovej spôsobilosti

Letová spôsobilosť lietadla je limitovaná časom (konkrétnym dátumom), alebo počtom nalietaných hodín, resp. pristátí.

Na základe údajov o nálete lietadla sú vykonávané plánované servisy a výmeny jednotlivých dielov. Systém je zjednodušene veľmi podobný tomu, ako funguje servis u automobilov - teda pri určitom počte najazdených kilometrov, alebo po určitom čase musí byť vykonaný servis a výmena dielov.

Na to, aby bola spoločnosť oprávnená poskytovať takúto službu sledovania limitovaných komponentov, je nutné, aby bola držiteľom osvedčenia vydaného podľa Časti M, resp. podľa jej Podčasti G.

Organizácia oprávnená poskytovať sledovanie letovej spôsobilosti lietadiel je označovaná ako CAMO (Continuing Airworthiness Management Organization).

Výhody CAMO

Výhodou sledovania lietadla v rámci CAMO je skutočnosť, že je v reálnom čase k dispozícií aktuálny prehľad o letovej spôsobilosti lietadla. Súčasne sú k dispozícií aj všetky historické dokumenty a kompletný archív toho, akým spôsobom bolo s lietadlom nakladané a ako bolo oň postarané.

Majitelia lietadiel sú tak oslobodení od:

- zbytočnej administratívy

- sledovania limitovaných dokumentov

- sledovania rôznych obmedzení vydaných výrobcom, alebo inou leteckou autoritou

Jedinou povinnosťou majiteľa lietadla je poskytovať manažmentu CAMO vstupné údaje, ktorými sú aktuálny celkový čas letu lietadla a počet cyklov/pristátí.

CAMO takýmto spôsobom zabezpečí aktualizovanie údajov a upozorní včas na potrebu vykonania pravidelného servisu.

Ďalšou výhodou je, že v prípade, ak je lietadlo vedené v CAMO, teda v tzv. "riadenom prostredí", je možné, aby priamo CAMO predlžovalo tzv. ARC (Airworthiness Review Certificate). Jedná sa o akúsi leteckú "STK", ktorú je nutné vykonať jedenkrát ročne.

Takéto systematické sledovanie technického stavu lietadla určitým spôsobom udržuje hodnotu lietadla na oveľa vyššom štandarde, ako keby sledovanie vykonávané nebolo.

Ako si vybrať správne CAMO?

Spoločností, ktoré zabezpečujú CAMO je mnoho. Pre niektoré banky a leasingové spoločnosti však nie sú napríklad prijateľné CAMO, ktoré sú schválené na Slovensku, kvoli rôznym pochybnostiam. Z hľadiska výberu vhodného CAMO je tiež nutné sa pozrieť na to, so sledovaním akých kategórií lietadiel má príslušné CAMO skúsenosti. CAMO technici, ktorí majú skúsenosti so sledovaním lietadiel Cessna 172 alebo Diamond 40 pravdepodobne nebudú schopní starostlivo sledovať letovú spôsobilosť napríklad lietadla Cessna 525.

Z toho dôvodu spolupracujeme s viacerými renomovanými CAMO spoločnosťami podľa typu lietadla. Pri výbere správneho CAMO Vám radi pomôžeme.