Teoretické kurzy a semináre

Letecká škola JetAge Bratislava poskytuje kvalitné kurzy výučby teoretických vedomostí. Lektori, ktorí zabezpečujú teoretickú výučbu sú zo širokého spektra leteckej praxe. Na špecifické prednášky si prizývame externých spolupracovníkov, ktorých celoživotné angažovanie sa je spravidla úzko obmedzené na niektorú z leteckých oblastí. Príkladom môžu byť jednak piloti našich dopravných lietadiel - spravidla pre kurzy týkajúce sa obchodnej leteckej prevádzky. Ďalej profesori, docenti a odborní asistenti z okolitých univerzít, ktorých doménou sú napríklad spaľovacie motory, či navigácia.

Výučba teoretických vedomostí prebieha vždy v Bratislave - v závislosti od počtu účastníkov kurzu sú volené buď priestory v našej centrále pri letisku M.R. Štefánika (LZIB/BTS), alebo v centre Bratislavy - Kongresové centrum budovy Technopol.

Tešíme sa na Vás