Súkromný pilot letúnov - PPL(A) / SEP(Land)

Získanie preukazu spôsobilosti súkromný pilot letúnov je prvým krokom do leteckého sveta.

Oprávnenia držiteľa preukazu spôsobilosti Súkromný pilot letúnov sú definované Nariadením 1178/2011 („Časť FCL“), ustanovením FCL.205.A. Držiteľ môže využívať svoje právomoci na vykonávanie funkcie veliaceho pilota letúnov na neobchodných letoch. Inými slovami môže pôsobiť na palube lietadla ako jeho veliteľ, avšak nesmie vykonávať svoje oprávnenia komerčne. Jedinou výnimkou je poskytovanie služieb inštruktora, ktoré môže držiteľ PPL(A) poskytovať na komerčnej báze.

Letová časť výcviku je vykonávaná na jednomotorovom piestovom letúni, pričom prebieha súčasne výcvik žiadateľa na získanie triednej kvalifikačnej kategórie pre jednomotorové piestové letúne – SEP(land).

Cieľom výcviku je poskytnúť letecký výcvik do úrovne spôsobilosti, ktorá umožní žiadateľovi samostatne a bezpečne riadiť jednomotorové lietadlo príslušného variantu, ktoré má byť použité počas praktickej skúšky PPL(A).

Získanie preukazu spôsobilosti Súkromný pilot je určené pre širokú skupinu ľudí.

Prvý krok k povolaniu pilota

Z hľadiska výcviku Frozen ATPL(A), teda výcviku, ktorý je potrebný na to, aby sa žiadateľ mohol uchádzať o zamestnanie pilota, je získanie preukazu spôsobilosti súkromný pilot letúnov - PPL(A) a triedna kvalifikačná kategória SEP(land) prvým krokom na ceste do kabíny dopravného lietadla. V leteckej terminológií sa stretnete s pojmom modulový výcvik ATPL(A). Modulový preto, že celý výcvik je tvorený špecifickými výcvikmi, tzv. modulmi. Z tohto hľadiska môžeme povedať, že výcvik PPL(A) je prvým a základným modulom vo výcviku Frozen ATPL(A).

Licencia súkromný pilot letúnov - PPL(A) oprávňuje záujemcu o získanie profesionálnej leteckej licencie na to, aby mohol získavať ďalšie skúsenosti a vedomosti – teda napredovať v leteckom výcviku. Do preukazu spôsobilosti súkromný pilot letúnov sa neskôr zapisujú tzv. kvalifikačné kategórie (napríklad pre viacmotorové letúne, prístrojová kvalifikačná kategória, a podobne). Práve kvalifikačné kategórie predstavujú už spomínané moduly potrebné na získanie licencie leteckého profesionála.

Pre rekreačných pilotov

Výcvik na získanie preukazu spôsobilosti súkromný pilot letúnov – PPL(A) s kvalifikačnou kategóriou SEP(land) je vhodný aj pre pilotov bez ambície stať sa pilotom z povolania. Lietanie je krásny koníček. Rekreačný pilot je odmeňovaný výhľadom na krásy prírody a pohľad na krajinu z výšky. Okrem iného ponúka rekreačné lietanie taktiež možnosť kontinuálneho vzdelávania a rastu.

Získaním preukazu PPL(A) / SEP(land) zároveň do budúcna môžete svoje kvalifikácie a oprávnenia ľubovoľne rozširovať. Preukaz súkromného pilota umožňuje držiteľovi lietať na jednomotorových letúnoch nekomerčne so svojimi priateľmi, rodinou a známymi.

Ak spadáte do skupiny ľudí, ktorí si aspoň na jednu doleuvedenú vetu odpovedali kladne, je výcvik PPL(A) / SEP(land) určený Vám:

- mám záujem lietať cez víkendy a v peknom počasí

- chcem mať lietanie ako svoje hobby

- chcem cestovať za prácou svojim vlastným, alebo prenajatým lietadlom

- chcem lietať so svojimi kamarátmi a známymi

Príjemné s užitočným

V prípade, ak patríte do skupiny ľudí, ktorí často cestujú za svojim biznisom, je licencia súkromný pilot letúnov taktiež tým správnym riešením. Už po absolvovaní výcviku budete schopný lietať po Slovensku na jednomotorovom lietadle a dopraviť sa tak do cieľa svojho rokovania oveľa rýchlejšie ako autom.

Počas lietania za prácou môžete taktiež spojiť príjemné s užitočným:

- dopriať si rekreačné vyžitie formou lietania

- dopraviť sa na svoje rokovanie včas a oddýchnutý

 prípade, ak potrebujete letieť za prácou niekam do zahraničia, alebo je Váš program v destinácií „nakúskovaný“, ochotne Vám pomôže ktorýkoľvek z našich pilotov a inštruktorov. V prípade, ak na palubu lietadla zoberiete so sebou aj inštruktora, „zabjíjate“ ďalšiu muchu, ktorou je aktívne učenie sa.

Inštruktor Vás aktívne vedie a usmerňuje tak, aby let bol pre Vás taktiež zberaním nových skúseností a vedomostí do Vašej ďalšej leteckej kariéry.

Priebeh kurzu

Letecký kurz pre získanie preukazu spôsobilosti Súkromný pilot je rozdelený na teoretickú a praktickú – letovú časť.

Po absolvovaní predpísanej dĺžky výcviku uchádzač absolvuje teoretické preskúšanie z teoretických vedomostí na Dopravnom úrade. Následne absolvuje praktické preskúšanie – tzv. „skill test“ s inšpektorom Dopravného úradu, alebo s niektorým z poverených letových examinátorov Dopravného úradu.

VÝUČBA TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ

Teoretická časť predstavuje 100 hodín teoretickej výučby, pričom 60 hodín je prednášaných pred zahájením letového výcviku a a zvyšných 40 hodín uchádzači absolvujú v rámci rozšírených pozemných príprav počas letovného výcviku. V leteckej škole JetAge je možné výučbu absolvovať taktiež dištančnou formou, t.j. 10 hodín uchádzači absolvujú na prezenčných prednáškach a zvyšok sa budú učiť doma v rámci "samovýučby".

Teoretická výučba zahŕňa nasledovné predmety:

- Letecké právo a postupy ATC

- Ľudská výkonnosť

- Meteorológia

- Komunikácia

- Základy letu (Aerodynamika)

- Letové výkony a plánovanie letu

- Všeobecné znalosti o lietadle

- Navigácia

PRAKTICKÝ VÝCVIK

Praktická časť leteckého výcviku pre získanie preukazu spôsobilosti súkromný pilot – PPL(A) s triednou kvalifikačnou kategóriou pre jendomotorové piestové letúne SEP(land) predstavuje minimálne 45 letových hodín, ktorých jednotlivé výcvikové úlohy sú zamerané na:

- Základnú techniku pilotáže (vzlet, stúpanie, klesanie, zatáčanie, horizontálny let pristátie)

- Nácvik núdzových a abnormálnych postupov (vysadenie činnosti motora, požiar motora, porucha prístrojov a systémov, atď)

- Pokročilá technika pilotáže (let na medzných rýchlostiach letu, ostré zatáčky, sklzy, špirály)

- Navigačné lety v rôznych výškach

- Základný let podľa prístrojov

- Navigačné lety podľa prístrojov

- Navigačné lety do zahraničia


Požiadavky pre zahájenie výcviku PPL(A) / SEP(land)

- Minimálny odporúčaný vek pre zaradenie do výcviku 15 rokov

- Minimálny vek pre vykonanie prvého samostatného letu 16 rokov

- Minimálny vek pre získanie PPL(A) je 17 rokov

- Pred prvým samostatným letom držiteľ osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy, alebo 2. Triedy podľa Časti MED