Letisko Šurany

Frekvencie:                   132,785
Nadmorská výška: 394 ft Dráhy: 33/15 Šírka a dĺžka: 640 m x 30 m Povrch: Grass(tráva) Telefón: +421 903 786 586 Email: http:// www.lzsy.sk
Palivo: /