Letisko Kamenica nad Cirochou

Frekvencie:                       122,605
Nadmorská výška: 577 ft Dráhy: 07/25 Šírka a dĺžka: 880 m x 50 m Povrch: Grass(tráva) Telefón: +421 57 78 88 888 Email: aeroklubkamenica@gmail.com
Palivo: AvGas 100LL, MoGas