Letisko Martin

Frekvencie:                 120,040

Nadmorská výška:       1378 ft

Dráhy:                           36R/18L

Šírka a dĺžka:                800 m x 50 m

Povrch:                          Grass ( tráva)

Telefón:                          +421 905 475138

Email:                             vlp@aeroklubmartin.sk

Palivo:                             /