Osvedčenie inštruktora

Letecká škola - JetAge je oprávnená poskytovať letecký výcvik pre získanie širokého spektra osvedčení inštruktora. Všetky letecké výcviky pre získanie osvedčenia inštruktora prebiehajú v zmysle požiadaviek Nariadenia 1178/2011 (Časť FCL), Podčasť J.

Osvedčenie inštruktora (ktorékoľvek) je platné podľa FCL.940 po dobu 3 rokov od dátumu jeho získania a je možné ho po splnení ďalších pomienok Časti FCL predlžovať.

Držiteľ osvedčenia inštruktora môže poskytovať letecký výcvik (výučbu teoretických vedomostí a letovú časť výcviku) v závislosti od svojich oprávnení.

Osvedčenia inštruktora, podľa Nariadenia 1178/2011 s ktorými sa môžete stretnúť v rámci leteckej školy JetAge:

- FI(A) - oprávnený poskytovať široké spektrum leteckých výcvikov v závislosti od svojich oprávnení

- CRI(SPA) - oprávnený poskytovať letecké výcviky na získanie triednych kvalifikačných kategórií, alebo typových kvalifikačných kategórií na jednopilotné letúne okrem HPA(SPCA)

- IRI(A) - oprávnený poskytovať výcviky pre prístrojovú kvalifikačnú kategóriu (lety IFR)

- TRI(SPA) - oprávnený poskytovať letecké výcviky na konkrétny typ jednopilotného letúna HPA(SPCA)

- TRI(MPA) - oprávnený poskytovať letecké výcviky na konkrétny typ viacpilotného letúna

- MCCI(A) - oprávnený poskytovať letecké výcviky pre kurz

- MCC(A) STI(A) - inštruktor na letovom simulátore

- SFI(A) - inštruktor na letovom simulátore