Osvedčenie inštruktora

Letecká škola Bratislava - JetAge je oprávnená poskytovať letecký výcvik pre získanie širokého spektra osvedčení inštruktora. Všetky letecké výcviky pre získanie osvedčenia inštruktora prebiehajú v zmysle požiadaviek Nariadenia 1178/2011 (Časť FCL), Podčasť J.

Osvedčenie inštruktora (ktorékoľvek) je platné podľa FCL.940 po dobu 3 rokov od dátumu jeho získania a je možné ho po splnení ďalších pomienok Časti FCL predlžovať.

Držiteľ osvedčenia inštruktora môže poskytovať letecký výcvik (výučbu teoretických vedomostí a letovú časť výcviku) v závislosti od svojich oprávnení.

Osvedčenia inštruktora, podľa Nariadenia 1178/2011 s ktorými sa môžete stretnúť v rámci leteckej školy JetAge Bratislava: