Letisko Spišská Nová Ves

Frekvencie:                   123,505
Nadmorská výška: 1624 ft Dráhy: 30R/12L Šírka a dĺžka: 1362m x 40m Povrch: Grass( tráva) Telefón: +421 53 4412373 Email: aklubsnv@gmail.com
Palivo: AvGas 100LL, Jet A