Letisko Holíč

Frekvencie:                 123,680
Nadmorská výška: 531 ft Dráhy: 04/22 Šírka a dĺžka: 1200 m x 100 m Povrch: Grass(tráva) Telefón: +421 34 6682433 Email: info@letiskoholic.sk
Palivo: MoGas