Letisko Rožňany

Frekvencie:                   122,135
Nadmorská výška: 1050 ft Dráhy: 34R/16L 34L/16R Šírka a dĺžka: 1100 m x 70 m 1100 m x 30 m Povrch: Grass(tráva) Telefón: +421 51 4525080 Email: aeroklub@aeroklub-sabinov.com
Palivo: MoGas