Inštruktor na triedu - CRI(A)/SE(SPA)

Letecký výcvik umožňuje získanie osvedčenia inštruktor triednej kvalifikačnej kategórie na triedu jednopilotného letúna – CRI(A). Získaním osvedčenia inštruktora na triedu bude držiteľovi umožnené vykonávať funkciu inštruktora CRI(A) na jednomotorových jednopilotných letúnoch mimo letúnov vysokej výkonnosti zložitej konštrukcie – HPA(SPA). Oprávnenia inštruktora CRI(A) upravuje ustanovenie FCL.905.CRI Nariadenia 1178/2011.

Cieľom výcviku je poskytnúť letecký výcvik do úrovne spôsobilosti, ktorá umožní žiadateľovi samostatne a bezpečne poskytovať letecký výcvik a teoretickú výučbu uchádzačov o získanie, alebo obnovu triednych kvalifikačných kategórií na jednomotorové jendopilotné letúne konštrukcie.

Inštruktor CRI(SPA) môže poskytovať výcviky na SE(SPA), pričom záleží od triedy, na ktorej bol výcvik CRI(SPA) poskytnutý. V našich končinách je najčastejšou triednou kvalifikačnou kategóriou pre poskytovanie výcvikov triedna kvalifikačná kategória pre získanie a obnovu TMG, alebo SEP(land).

Po absolvovaní praktického výcviku a preskúšania examinátorom FIE(A) je do preukazu spôsobilosti žiadateľa zapísané osvedčenie inštruktora triednej kvalifikačnej kategórie – CRI(SPA) s obmedzením na SE(SPA) podľa toho, na akej triede bol výcvik poskytnutý - v našom prípade TMG, alebo SEP(land).

Výcvik CRI(A)/SE(SPA)

Výučba teoretických vedomostí

Pozostáva z prednášok a postupových skúšok z tém navrhnutých v FCL.930.CRI(1), s cieľom vyškoliť žiadateľa na úroveň profesionality nutnej na zapísanie osvedčenia CRI(A)/SE(SPA) a zahŕňa:

- zopakovanie a aktualizácie teoretických vedomostí žiadateľa pre výcvik žiakov na typ, alebo triedu konkrétneho letúna

- vyškolenie žiadateľa k výučbe základných predmetov a na výučbu letových úloh,

- naučenie žiadateľa zásadám základnej výučby a ich uplatnenie pri výučbe žiakov pre získanie triednych kvalifikačných kategórií,

- úspešné absolvovanie postupových skúšok

Letecký výcvik

Žiadateľ o osvedčenie CRI(A)/SE(SPA) musí nalietať v priebehu výcviku najmenej 3 hodiny na danom type alebo triede zo sedadla normálne obsadeným letovým inštruktorom.

Požiadavky pre zaradenie do výcviku CRI(A)/SE(SPA)

- byť držiteľom preukazu spôsobilosti ATPL(A), alebo CPL(A), alebo PPL(A).

- nalietať minimálne 300 letových hodín celkového času letu,

- nalietať celkovo minimálne 30 letových hodín ako veliteľ lietadla (PIC) na danom type, alebo triede jednomotorového jednopilotného letúna,

- pokiaľ je uchádzač už držiteľom CRI(A)/SE(SPA) pre jeden, alebo viacero typov, resp. tried jednomotorových jednopilotných letúnov a výcvik je poskytovaný ako rozšírenie CRI(A)/SE(SPA) pre ďalší typ, resp. triedu jednomotorového jednopilotného letúna, je vyžadované to, aby uchádzač mal nalietaných minimálne 10 letových hodín na príslušnom type, alebo triede letúna za posledných 12 mesiacov.