Rekreačný pilot

Rekreačný pilot môže pilotovať lietadlo pre svoje vlastné potreby. Nie je potrebné, aby ste ako rekreačný pilot vlastnil lietadlo. Požičovňa lietadiel je obdobou autopožičovne - lietadlo si od nás požičiate a po odletení vrátite :)

Najčastejšie túto formu lietania využívajú leteckí nadšenci a fanúšikovia, ktorých lietanie uchvátilo a nadchlo, majitelia lietadiel, alebo podnikatelia, ktorí sa svojim, alebo požičaným lietadlom prepravujú na obchodné stretnutia.

Licencia rekreačného pilota má v leteckom žargóne skratku buď LAPL(A) - pilot ľahkých lietadiel (letúne), alebo PPL(A) - súkromný pilot (letúne). Držitelia oboch leteckých licencií môžu pilotovať lietadlo, výhradne však pre svoje vlastné potreby.


Zdravotná prehliadka

Prvým a základným predpokladom pre výcvik pilota je to, že ste zdravotne spôsobilý. Povery o tom, že piloti musia byť 100% zdraví sú prežitkom čias dávno minulých. Pre vlastné rekreačné účely postačuje základné vyšetrenie u povereného leteckého lekára. Letecko-lekárskym vyšetrením prešli už napríklad aj ľudia so zhoršeným farbocitom, či kardiostimulátorom. Nemajte preto obavy ;)


Výučba teoretických vedomostí

Pred samotným zahájením praktickej časti výcviku - výcviku na lietadle je potrebné absolvovať výučbu teoretických vedomostí. Minimálny čas výučby je 100 hodín. Časť, približne 50 hodín absolvujete pred zahájením praktickej časti. Zvyšných 50 hodín absolvujete počas praktického výcviku formou prednášok a pozemných príprav. Teoretická výučba je ukončená krátkym preskúšaním, po ktorom je Vám vystavený preukaz žiaka leteckého personálu.


Základný výcvik pilotáže lietadla

Prvá časť letového výcviku je venovaná tomu, aby ste sa naučili letieť s lietadlom rovno, naučili zatáčať a to najdôležitejšie - vzlietnuť a pristáť. Naučíte sa taktiež to, na čo slúži letiskový okruh a ako postupovať v núdzových prípadoch. Naučíte sa , ako postupovať v prípade poruchy motora, alebo niektorého z hlavných prístrojov. Celá fáza je ukončená krátkym a nezávislým preskúšaním.


Prvý samostatný let

Jedným z najvzrušujúcejších momentov celého výcviku je Váš prvý samostatný let. Nebojte sa, nenecháme Vás zabiť sa :) Minimálne dvaja nezávislí inštruktori sa musia zhodnúť na tom, že samostatný let zvládnete. Vzrušenie pred prvým samostatným letom sa dá vždy krájať. Len Vy a lietadlo. Už v kabíne nie je inštruktor, ktorý by Vaše chyby opravil, alebo korigoval. Od vzletu až do pristátia je to len na Vás. Tento moment prichádza približne po 10-15 hodinách leteckého výcviku.


Pokročilá technika pilotáže

V tejto fáze už dokážete bezpečne s lietadlom vzlietnuť a pristáť. Techniku pilotáže budeme "pilovať" tak, aby sa upevnili Vaše zručnosti. Naučíme Vás zábrane vývrtky a tomu, ako sa rozpoznáva, precvičíme sklzy, špirály a lety na medzných rýchlostiach (maximálnu a minimálnu rýchlosť) a mnoho ďalšieho. Toto všetko samozrejme najskôr s inštruktorom a potom bez neho :)


Navigačné prelety a navigácia

Veľká pozornosť je pri výcviku venovaná navigácií. To, ako sa z lietadlom dostanete z bodu A do bodu B už nie je len o šoférovaní po diaľnici. Dôležitým faktorom je vertikálne a laterálne rozdelenie vzdušného priestoru, obmedzujúce faktory ako vojenské priestory, či správne ladenia frekvencií. Naučíte sa aj to, čo robiť v prípade straty spojenia, či nepriaznivého počasia. Posledné navigačné lety sú zamerané na rádionavigáciu a využitie rádiomajákov pre bezpečnú navigáciu.


Štátna skúška z teórie

Pred vykonaním praktického preskúšania s examinátorom je potrebné, aby ste absolvovali preskúšanie z teoretických vedomostí pilota priamo na Dopravnom úrade. Ako žiadateľ o preukaz spôsobilosti pilota budete preskúšaný z profilových leteckých predmetov ako Letecký zákon, Aerodynamika, Komunikácia, Meteorológia, Prevádzkové postupy lietadiel, Ľudská výkonnosť a ďalšie. Teoretické skúšky prebiehajú spravila jedenkrát mesačne v Bratislave a vykonávajú sa písomnou formou.


Praktická skúška (skill test)

Záverečné praktické preskúšanie vykonáva poverená osoba - letový examinátor - FE(A). Počas jedného, približne 1hodinu 30 minút dlhého letu predvediete examinátorovi všetko, čo ste sa doteraz naučili. Let pozostáva z navigačného letu, techniky pilotáže (zatáčky, sklzy, let na minimálnych rýchlostiach), techniku vzletu a pristátia vrátane núdzových postupov. Po úspešnom absolvovaní preskúšania sa z Vás stáva súkromný pilot letúnov - PPL(A), resp. pilot ľahkých lietadiel - LAPL(A) s oprávnením na lietanie na jednomotorových piestových letúnoch - SEP(land)