Letisko Očová

Frekvencie:                    123,605
Nadmorská výška: 1191 ft Dráhy: 08L/26R 26L/08R Šírka a dĺžka: 620 m x 40 m 780 m x 25 m Povrch: Grass(tráva) Telefón: +421 903 311 267 Email: kontakt@letiskoocova.sk
Palivo: MoGas