Prístrojová kvalifikácia IR(A)/SE(SPA)

Letecký výcvik umožňuje žiadateľovi nadobudnúť skúsenosti, ktoré sú potrebné pre vykonávanie letov podľa pravidiel podľa prístrojov (IFR). Cieľom výcviku je získanie odbornej prístrojovej kvalifikačnej kategórie – IR(A)/SE(SPA) na triedu jednomotorových piestových letúnov SEP(land)/IR, na ktorej je vykonávaný letecký výcvik.

Výcvik SEP(Land)/IR

Letecký výcvik IR(A) vykonávaný na jednomotorových piestových letúnoch – SEP(land). Jednomotorové piestové lietadlo je finančne najlacnejšou cestou, ako získať prístrojovú kvalifikačnú kategóriu - IR(A).

Výcvik IR(A) na jednomotorovom lietadle je často uprednostňovaný pred výcvikom na viacmotorovom lietadle práve kvôli cene letovej hodiny.

Po absolvovaní predpísanej dĺžky výcviku uchádzač absolvuje praktické preskúšanie – tzv. „skill test“ s inšpektorom Dopravného úradu, alebo s niektorým z poverených examinátorov IRE(A) Dopravného úradu.

Po ukončení výcviku bude žiadateľovi priznaná prístrojová kvalifikačná kategória IR(A) s obmedzením na jednopilotné jednomotorové letúne IR(A)/SE(SPA). Držiteľ bude teda môcť vykonávať právomoci vyplývajúce z prístrojovej kvalifikačnej kategórie len na jednomotorovom letúni. V prípade, keď je výcvik vykonávaný na jednomotorovom piestovom letúni, bude žiadateľovi zapísaná do preukazu spôsobilosti kvalifikačná kategória SEP(Land)/IR.

V prípade, ak má držiteľ kvalifikačnej kategórie IR(A)/SE(SPA), resp. SEP(land)/IR záujem o využívanie svojich oprávnení aj na viacmotorovom letúni, je nutné absolvovať tzv. konverzný výcvik na získanie IR(A)/ME(SPA).

Aký je rozdiel výcviku IR(A) na jednomotorovom a viacmotorovom letúni?

- nižšia cena

- o 5 letových hodín kratší výcvik

vysoké bezpečnostné riziko (pri poruche motora nie je kam núdzovo pristáť, pretože je pod Vami nepriaznivé počasie, alebo tmavá noc)

Priebeh výcviku

TEÓRIA

Pre žiadateľov, ktorí nemajú absolvovaný kurz teoretických vedomostí z teórie IR(A), alebo kurz teoretických vedomostí z teórie ATPL(A) je súčasťou výcviku teoretická výučba v rozsahu IR(A).

PRAKTICKÝ VÝCVIK

Letecký výcvik pre získanie prístrojovej kvalifikačnej kategórie – IR(A) je zameraný na techniku pilotáže a orientáciu vo vzdušnom priestore podľa palubných prístrojov a je rozdelený do dvoch modulov:

Základný modul letu podľa prístrojov:

- Základná technika pilotáže podľa prístrojov (stúpanie, klesanie, zatáčanie, horizontálny let, priblíženie, vyberanie nezvyčajných polôh)

- Nácvik mimoriadnych situácií (porucha prístrojov, atď)

Procedurálny modul letu podľa prístrojov:

- Štandardné odlety a prílety, prístrojové priblíženia

- Precvičovanie rôznych typov priblížení (ILS, VOR-DME, NDB, LOC-DME, GNSS a pod)

- Nácvik mimoriadnych situácií

- Traťové lety podľa prístrojov

Dĺžka výcviku IR(A)/SE(SPA)

Minimálna dĺžka praktického výcviku je 50 hodín, z ktorých môže byť až 35 hodín pozemný prístrojový čas na simulátore FSTD v kvalifikačnej kategórií FNPTII, FTD, alebo FFS. Minimálny celkový prístrojový čas na jednomotorovom letúni činí 15 letových hodín. Po absolvovaní výcviku je žiadateľ podrobený praktickému preskúšaniu (skill test), ktorú vykoná žiadateľ pod dohľadom inšpektora Dopravného úradu, alebo povereným examinátorom Dopravného úradu.

Požiadavky pre zahájenie výcviku IR(A)

- Preukaz spôsobilosti pilota, t.j. PPL(A), CPL(A)

- Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti 1. triedy, alebo 2. triedy

- Nálet minimálne 50 letových hodín ako veliteľ lietadla (PIC) na navigačných letoch

- Kvalifikačná kategória pre Nočné lety VFR

- Najneskôr pred zahájením procedurálneho modulu kurzu ketu podľa prístrojov absolvovaná skúška z teoretických vedomostí IR(A), alebo ATPL(A) (odkaz) podľa Časti FCL na Dopravnom úrade.

- Osvedčenie rádiofónistu

- Príslušná typová, resp. triedna kvalifikačná kategória (napr. SEP(Land))