Hangárovanie lietadiel - Bratislava


Čistenie lietadiel BratislavaV rámci našich kapacít priamo na letisku Bratislava - M.R. Štefánik (LZIB/BTS) ponúkame majiteľom a prevádzkovateľom lietadiel k dispozícií hangár na parkovanie lietadiel a hangárovanie vrtuľníkov.

Súčasne so službami hangárovania poskytujeme lietadlám komplexnú technickú poletovú a predletovú starostlivosť (čisteniepríprava lietadla na letvýmena prevádzkových tekutín a iné).

V rámci vlastných kapacít zabezpečujeme taktiež handlingové služby pre svoje vlastné potreby - teda aj pre potreby lietadiel, ktoré sú u nás hangárované, alebo prevádzkované.

Oplatí sa hangárovať lietadlo v Bratislave?

Hangárovanie lietadiel je z pohľadu mnohých majiteľov zbytočný luxus a míňanie peňazí.

Opak je však pravdou. Ak je lietadlo vystavené meteorologickým vplyvom, dochádza k jeho vyššiemu opotrebeniu. V konečnom dôsledku majiteľovi lietadla stúpajú náklady na údržbu (a teda aj na prevádzku) lietadla a prudko klesá predajná cena lietadla, ktoré nebolo hangárované.

Náklady, ktoré vznikajú parkovaním lietadla pod "holým" nebom nie sú tak zreteľné, nakoľko vznik a rozvoj porúch - a následná investícia do ich opravy môže byť rozložená na viac rokov. Zvýšené náklady preto nemusia byť okamžite viditeľné a citeľné.

Odmrazovanie lietadla - hangárovanie BratislavaV zimnom období sú to námrazové javy (námraza) a váha snehu, ktorá nadmerne zaťažuje trup a nosné plochy. V lete naopak vysoká teplota, ktorá poškodzuje interiérové plasty a elektronické vybavenie lietadla.

Je otázne, či po spočítaní všetkých spomenutých nákladov, nákladov na renováciu laku lietadla, nákladov na odnámrazovanie lietadla a vo finále nižšia predajná cena lietadla predstavuje parkovanie lietadla pod voľným nebom skutočne úsporu peňazí.

Čo hangárujeme

Hangárovanie lietadiel v BratislaveKapacity nášho hangáru umožňujú hangárovať lietadlá od najmenších lietadiel (typu Diamond DA-20 Katana, alebo Cessna C-152), cez väčšie typy (Diamond DA-40 Star, alebo Cessna C-172), cez viacmotorové lietadlá (Diamond DA-42 Twin Star, Piper PA-34 Seneca) až po lietadlá typu medium business jet a business turboprop.

V prípade, ak majiteľ využíva lietadlo pre svoje potreby v menšom ako očakávanom rozsahu, ponúkame taktiež vyťažovanie hangárovaných lietadiel v rámci služieb ktoré poskytujeme - služby aerotaxiprenájom lietadiel pilotom a služby leteckej školy (na letecké výcviky). Tým sa majiteľovi lietadla znížia náklady na prevádzkovanie lietadla (znížia sa fixné náklady prepočítané na 1 letovú hodinu).

Hangárujte a lietajte kedykoľvek


Ďalší benefit, ktorý prináša hangárovanie lietadiel v Bratislave je skutočnosť, ktorú ocenia majitelia doteraz hangárujúci lietadlá v aerokluboch s trávnatou RWY.

Vďaka vybaveniu letiska Bratislava je možná prevádzka 24/7 takmer za všetkých meteorologických podmienok (vrátane VFR DeňVFR Noc a IFR). Prevádzka je možná aj v prípade zimného obdobia a prechodných ročných období, kedy nie je možné využívať trávnaté RWY v aerokluboch z dôvodu slabej únosnosti plochy.

Porovnajte si benefity, ktoré prináša hangárovanie lietadiel v Bratislave

  • komplexný servis o lietadlo
  • šetrenie nákladov za vznikajúce poruchy spôsobené meteorologickými podmienkami
  • ochrana interiéru lietadla (plasty, poťahovina, čalúnenie)
  • ochrana prístrojového vybavenia lietadla (jemné a citlivé letecké prístroje)
  • ochrana exteriéru lietadla (ochrana laku lietadla, nosných častí v prípade nánosu snehu v zime)
  • vyššia predajná cena lietadla
  • väčšia flexibilita (možnosť prevádzkovať lietadlo 24/7)
  • vyššie využitie lietadla (vďaka spevnenej RWY a zimnej údržbe je možnosť používania lietadla celý rok, čím klesá fixný náklad na jednu letovú hodinu)
  • priamy mesačný náklad na hangárovanie
  • relatívne vyššia suma v porovnaní s inými letiskami (s trávnatou RWY)