Letisko Boleráz - Trnava

Frekvencie:                 132,080
Nadmorská výška: 656 ft Dráhy: 32/14 Šírka a dĺžka: 1200m x 103 m Povrch: Grass(tráva) Telefón: +421 903 272 469 Email: aktrnava@aktrnava.sk
Palivo: /