Kvalifikačná kategória pre nočné lety VFR

Cieľom výcviku pre získanie kvalifikačnej kategórie pre lety VFR noci je vycvičiť uchádzača na úroveň spôsobilosti, ktorá umožní samostatne a bezpečne riadiť lietadlo v podmienkach letu za viditeľnosti Zeme v noci (VMC - Visual meteorigical conditions).

Jednomotorové, alebo viacmotorové?

Jednomotorové letúne – VFR Noc / SE(SPA)

Jednomotorové lietadlo je najlacnejším variantom získania kvalifikačnej kategórie pre Nočné lety VFR. Mnoho pilotov uprednostňuje realizáciu výcviku Nočné lety VFR práve na jednomotorovom lietadle z dôvodu nízkej hodinovej sadzby v porovnaní s viacmotorovými lietadlami. Z hľadiska bezpečnosti však predstavuje jednomotorový letún značné riziko počas prevádzky v noci. Dôvodom je skutočnosť, že v noci nie je viditeľný terén pod lietadlom. V prípade poruchy motora je tak vynútené, alebo bezpečnostné pristátie skôr vecou náhody, ako bezpečného ukončenia letu.

Viacmotorové letúne – VFR Noc / ME(SPA)

Viacmotorové lietadlo poskytuje v porovnaní s jednomotorovým lietadlom vyššiu mieru bezpečnosti a pohody počas letu v noci. Vysadenie činnosti pohonnej jednotky v noci mimo letiska, resp. mimo letiskového okruhu nepredstavuje pre posádku také riziko ako v prípade jednomotorového letúna. V prípade viacmotorového lietadla tento problém odpadá, nakoľko je let možné ukončiť bezpečne s použitím jednej pohonnej jednotky. Výcvik pre získanie kvalifikačnej kategórie na VFR lety v noci na viacmotorových lietadlách je síce finančne náročnejší. Rozdiel v cene je však vyvážený zvýšenou mierou bezpečnosti.

Kvalifikačná kategória Nočné lety VFR je pre všetkých

Pre budúcich pilotov - profesionálov

Z hľadiska modulového výcviku Frozen ATPL(A) - výcviku budúcich leteckých profesionálov je získanie kvalifikácie Nočné lety VFR ďalším modulom na ceste do kabíny dopravného lietadla. Jej získanie je podmienkou pre získanie preukazu spôsobilosti obchodný pilot letúnov – CPL(A) a taktiež aj podmienkou pre zahájenie výcviku pre získanie prístrojovej kvalifikačnej kategórie - IR(A).

Pre rekreačných pilotov

Kvalifikačná kategória pre Nočné lety VFR je vhodná aj pre rekreačných pilotov, resp. pilotov, ktorí sa neplánujú uplatniť ako piloti z povolania. Získaním kvalifikačnej kategórie pre nočné lety VFR nadobudne držiteľ oprávnenie vykonávať lety na jednomotorových, alebo viacmotorových letúnoch podľa pravidiel VFR v noci. Pre "bežného" užívateľa to znamená možnosť predĺženia výletov a pracovných ciest. To, že ste držiteľom kvalifikačnej kategórie VFR noc oceníte hlavne počas kratších dní - na jeseň, v zime a na jar, kedy je slnečný svit o poznanie kratší ako v lete. Jedinou podmienkou je, aby na prevádzku podľa pravidiel v noci bolo schválené lietadlo, letisko a samozrejme pilot.

Priebeh kurzu

Letecký kurz pre získanie kvalifikačnej kategórie Nočné lety VFR je rozdelený na teoretickú a praktickú – letovú časť.

TEÓRIA

Výučba teoretických vedomostí je rozdelená podľa jednotlivých oblastí do 4 hodín inštruktáže. Teoretická príprava predstavuje vysvetlenie rozdielov medzi vykonávaním letov vo dne a v noci. Počas výučby sú žiadatelia oboznámení s používanými návestidlami, signálmi a prevádzkovými postupmi v noci.

PRAKTICKÝ VÝCVIK

Praktická časť leteckého výcviku je rozdelená do výcvikových úloh s dĺžkou minimálne 5 letových hodín, ktoré sú zamerané na techniku pilotáže lietadla v noci a orientáciu podľa osvetlenia RWY.

- Základnú techniku pilotáže v nočných podmienkach (vzlet, stúpanie, klesanie, zatáčanie, horizontálny let pristátie)

- Nácvik mimoriadnych situácií (porucha prístrojov, atď)

- Základný let podľa prístrojov

- Samostatné lety v noci

- Navigačný let v noci s dĺžkou minimálne 50km

Po absolvovaní predpísanej dĺžky výcviku nie je potrebné, aby sa uchádzač podrobil praktickému preskúšaniu s examinátorom Dopravného úradu. Kvalifikačná kategória mu bude priznaná po úspešnom ukončení leteckého výcviku.

Požiadavky pre zaradenie do výcviku VFR Noc

- Preukaz spôsobilosti PPL(A)

- Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti 1. triedy, alebo 2. triedy (s vyšetrením farbocitu)

- Nálet minimálne 5 letových hodín podľa prístrojov s inštruktorom (napr. z výcviku PPL(A))

- Osvedčenie rádiofónistu

- Príslušná typová, resp. triedna kvalifikačná kategória na ktorej má byť výcvik poskytnutý (SEP(land), alebo MEP(land))