Letecká licencia - letecký preukaz

Letecká licencia – inými slovami letecký preukaz oprávňuje držiteľa - pilota na uplatňovanie právomocí, ktoré sú špecifické pre každý typ leteckého preukazu.

Práve letecká licencia hovorí o tom, do akej miery a v akej letovej prevádzke môže pilot kvalifikačné kategórie zapísané v leteckej licencií využívať.

Absolventi výcvikov leteckej školy JetAge sú držiteľmi leteckých licencií vydaných v súlade s medzinárodnými normami ICAO a súčasne s európskymi požiadavkami v súlade s Nariadením 2018/1139 a Nariadením 1178/2011 („Časť FCL“). Licencie vydané Dopravným úradom taktiež aj súvisiace kvalifikačné kategórie a osvedčenia sú v plnej miere uznávané všetkými členskými štátmi Európskej únie.

Letecký preukaz oprávňuje držiteľa vykonávanie právomocí podľa FCL.040, ktoré sú Nariadením 1178/2011 vymedzené pre každý druh leteckého preukazu. Letecká licencia sama o sebe neoprávňuje držiteľa vykonávať lety na lietadle. O tom, na akom type lietadla môže držiteľ preukazu spôsobilosti lietať vypovedá tzv. triedna kvalifikačná kategória (napr. SEP(land), MEP(land), atď), alebo typová kvalifikačná kategória (napr. Boeing 737, alebo Cessna C525 Citation), atď). - ATPL(A) je podmienené teoretickou výučba ATPL(A) a následným preskúšaním na Dopravnom úrade.