ICAO English

Každý pilot a člen leteckého personálu, ktorý prichádza do styku s medzinárodnou komunikáciou, vrátane riadiacich letovej prevádzky (Air Traffic Controller - ATC) musí od 5. marca 2008 vykonať preskúšanie jazykovej spôsobilosti.

Preskúšanie ICAO English je možné absolvovať priamo v priestoroch JetAge v Bratislave.

V závislosti od úrovne znalostí angličtiny je žiadateľovi pridelený stupeň (level), ktorému zodpovedá časová platnosť preskúšania. Na Slovensku tvorí výnimku let do Českej republiky. V prípade, ak ako pilot zamýšľate vykonať let do Českej republiky, toto preskúšanie nepotrebujete.

Dokumenty

- vzorový test preskúšania jazykovej spôsobilosti ICAO

- žiadosť o preskúšanie jazykovej spôsobilosti ICAO

- príklady úrovne spôsobilosti podľa stupnice ICAO

Platnosť skúšky ICAO English

V závislosti od znalostí je výsledok preskúšania ohodnotený stupnicou 0 (nevyhovujúci) až 6 (rodený, anglicky hovoriaci človek). Pre potreby prevádzky je akceptovaný stupeň 4 až 6.

V závislosti od stupňa (levelu) znalostí má preskúšanie nasledovnú platnosť

LEVEL 4 - 3 roky podľa ICAO a 4 roky poďla Nariadenia 1178/2011

LEVEL 5 - 6 rokov

LEVEL 6 - neobmedzene dlhá doba

Skúška ICAO English

JetAge je Dopravným úradom oprávnená vykonávať školenie a preskúšanie leteckej angličtiny podľa noriem ICAO a Nariadenia 1178/2011.

Pred skúškou nevyžadujeme, avšak odporúčanie absolvovanie doplnkového vzdelávacieho kurzu zameraného na upevnenie vedomostí v súlade s požiadavkami ICAO Doc 9835.

Priebeh skúšky

Samotné preskúšanie je rozdelené do niekoľkých častí, pričom celé preskúšanie trvá 25 až 30 minút.

- konverzácia

- opis obrázku s leteckou tematikou

- čítanie a preklad letecky zameraného textu

- odposluch a reprodukcia nahrávky leteckej frazeológie