Strach z lietania

Strach z lietania - Aerofóbia je autorský kurz, ktorý v roku 2009 prostredníctvom ProfiPilot.sk priniesol náš kolega, Milan Mazanovský. Kurz však nie je licencovaný a niektoré spoločnosti ho poskytujú pod uvedeným názvom aj napriek tomu, že nepoužívajú Milanove materiály.

Milanovým cieľom bolo, aby sa prostredníctvom semináru rozšírilo vedomie ľudí, ktorí častokrát trpia strachom z lietadiel a lietania len kvôli nevedomosti.

AerofóbiaČlenom nášho teamu je aj človek, ktorý pre viaceré renomované spoločnosti zavádzal nové požiadavky na systém riadenia bezpečnosti a menežovanie bezpečnostných rizík (Safety Management System -SMS). Ako absolvent viacerých školení a kurzov poskytovanými priamo leteckou spoločnosťou Lufthansa Vám rád poskytne aj svoj pohľad na veci týkajúce sa (ne)bezpečnosti lietania.

Stresom, kŕčmi, pocitmi skľúčenosti a panikou sa ľudia trpiaci strachom z lietania (aerofóbia) pripravujú o zážitky, ktoré sa dajú prežívať len v troj dimenzionálnom priestore - v kabíne lietadla.

Samotný strach, ktorý sa vo vyeskalovanom probléme prejaví vo forme fyziologických príznakov (stres, hyperventilácia, nadmerné potenie, panika, kŕč a iné) môže mať rôzne príčiny.

U časti ľudí trpiacich aerofóbiou to môže byť práve nevedomosť a nedostatočné vedomie, u iných to môžu byť fyziologické predpoklady a množstvo ľudí trpí zlými spomienkami na predchádzajúce lety lietadlom.

Naši piloti dopravných lietadiel a inštruktori leteckej školy prešli kvalitným leteckým výcvikom u viacerých renomovaných spoločností ako FlightSafety InternationalLufthansa TrainingČSAJA Flight Training a iné. Sú preto dostatočne vyškolení aj na zvládanie situácií, počas ktorých sa môže u ľudí prejaviť strach z lietania (aerofóbia). Okrem kvalitného a značkového výcviku sú naši piloti a inštruktori pravidelne podrobovaní preskúšaniam a školeniam, ktoré zvyšujú úroveň ich profesionality.

Počas približne 3-4 hodinového semináru "Strach z lietania - Aerofóbia" najčastejšie stresory, ktoré spúšťajú Aerofóbiu:

 • Príčiny stresu a vyvolávanie stresu
 • Fyziologické predpoklady a príznaky
 • Riziká lietania
 • Meteorologické príčiny a riziká
 • Technický stav lietadiel
 • Údržba lietadiel
 • Malé vz. veľké lietadlá
 • Prevádzka lietadiel z hľadiska bezpečnosti
 • Prevádzka a organizácia letovej prevádzky vo vzdušnom priestore
 • Technika pilotáže
 • Výcvik letových posádok
 • Licencovanie pilotov
 • Preskúšavanie posádok
 • Letecké nehody a ich význam z hľadiska bezpečnosti
 • (Ne)Bezpečnosť lietania v číslach

Seminár je možné absolvovať len ako teoretické rozšírenie si svojich vlastných vedomostí, ale aj ako súčasť praktického tréningu.

Po ukončení teoretickej časti seminára Vám naši inštruktori ponúknu možnosť zviezť sa lietadlom.

Je len na Vás, či ho prijmete. Budete mať však jedinečnú možnosť prekonať samého seba.

Seminár odporúčame pre všetkých ľudí, ktorí sa boja lietania, majú pochybnosti o bezpečnosti lietania a letectva.