Letisko Žilina

Frekvencie:                     118,400
Nadmorská výška: 1020 ft Dráhy: 06/24 Šírka a dĺžka: 1150 m x 30 m Povrch: Concrete, Asphalt( betón, asfalt) Telefón: +421 41 506 81 00 Email: operate@airport.sk
Palivo: Jet A