Získanie Cessna C525 Citation


Letecký výcvik umožňuje získanie všeobecnej typovej kvalifikácie na modelovú radu dopravného lietadla typu Cessna C525 Citation Jet. Získaním typovej kvalifikácie C525 bude držiteľovi umožnené vykonávať funkciu veliteľa lietadla na modelovej rade dopravného lietadla Cessna C525 Citation Jet. Súčasťou typového výcviku je taktiež aj teoretická výučba pre jednopilotné letúne vysokej výkonnosti – HPA(SPA). Výcvik je poskytovaný v súlade s Nariadením 1178/2011 („Časť FCL“), podčasť H.

Cieľom výcviku je poskytnúť letecký výcvik do úrovne spôsobilosti, ktorá umožní žiadateľovi samostatne a bezpečne riadiť lietadlo modelovej rady C525 podľa pravidiel IFR vo viacpilotnej prevádzke - MPO.

Typ modelovej rady C525

Praktický výcvik je realizovaný na rôznych typoch lietadiel modelovej rady C525 podľa toho, ktoré z lietadiel je k dispozícií, resp. podľa priania zákazníka. Letový výcvik na získanie typovej kvalifikácie môže byť realizovaný na niektorom z nasledujúcich typov modelovej rady C525, prípadne vhodnou kombináciou ľubovoľných typov:

  • Cessna C525 Citation Jet, CJ1 (C525)
  • Cessna C525 Citation, CJ2 (C525A)
  • Cessna C525 Citation, CJ3 (C525B)
  • Cessna C525 Citation, CJ4 (C525C)

Po absolvovaní praktického výcviku a preskúšania examinátorom TRE(A) je do preukazu spôsobilosti žiadateľa zapísaná kvalifikačná kategória C525/IR.

Priebeh kurzu

Letecký kurz pre získanie typovej kvalifikácie na typ lietadla v modelovej rade Cessna C525 Citation je rozdelený na teoretickú a praktickú - letovú časť.

TEÓRIA

Celková dĺžka teoretickej výučby je stanovená na 40 vyučovacích hodín.

30 vyučovacích hodín je vyhtadených pre prednášky a samoštúdium teoretických znalostí o lietadle, jeho vybavení a podobne.

10 vyučovacích hodín predstavuje kurz HPA(SPA), ktorý je potrebný pre získanie prvej typovej kvalifikácie na jednopilotný letún vysokej výkonnosti.

PRAKTICKÝ VÝCVIK

Praktická časť leteckého výcviku pre získanie typovej kvalifikácie C525 predstavuje 12 letových hodín, pričom je tematicky rozdelený na:

  • Základnú techniku pilotáže a zoznámenie sa s letúnom (vzlet, stúpanie, klesanie, zatáčanie, horizontálny let pristátie)
  • Nácvik mimoriadnych situácií (porucha prístrojov, atď)
  • Postupy špecifické pre typ Cessna C525
  • Zápočet letovej doby

Požiadavky pre zahájenie typového výcviku Cessna C525