Typové kvalifikačné kategórie

Typové kvalifikačné kategórie sa uplatňujú pre určité skupiny lietadiel, ktoré vyžadujú špecifický typový výcvikLetecký výcvik je vykonávaný v zmysle požiadaviek Nariadenia 1178/2011, podčasť H, ustavnovenie FCL.700.

Potrebu typového výcviku pre konkrétne lietadlo definuje letecká legislatíva. Vo väčšine prípadov je pre lietanie na dopravných lietadlách nutné absolvovať dodatočný výcvik, ktorý je zameraný na ovládanie konkrétneho lietadla a jeho vybavenia.

Spravidla sa typové kvalifikácie vyžadované v prípade, ak je lietadlo:

  • Určené na viacpilotnú prevádzku
  • Certifikované pre maximálnu vzletovú hmotnosť nad 5700kg
  • Je vybavené prúdovým, alebo turbovrtuľovým motorom

V rámci leteckej školy JetAge Bratislava Vám radi poskytneme typové výcviky na nasledovné lietadlá:

Zapísaním typovej kvalifikačnej kategórie do Vášho preukazu spôsobilosti získavate oprávnenie na lietanie na variante typu lietadla, na ktorom bola vykonaná praktická skúška pre získanie typovej kvalifikácie (napríklad skúška spôsobilosti pre typovú kvalifikáciu C525 bola vykonaná na lietadle Cessna C525A Citation –CJ2). V prípade, ak je z Vašej záujem lietať na lietadle Cessna C525B Citation – CJ3, je nutný tzv. rozdielový výcvik.
V rámci kapacít Vám letecká škola Bratislava - JetAge ponúka taktiež aj rozdielové výcviky podľa FCL.710:

  • Rozdielový výcvik na varianty Cessna C525/C525A/C525B/C525C