+421 948 899 000

Preskúšania pilotov - predlžovanie kvalifikácií

Každý pilot musí v určitom časovom intervale prejsť praktickým preskúšaním tak, aby sa zachovala platnosť jeho kvalifikačných kategórií a osvedčení.

V JetAge pracujú taktiež inštruktori, ktorí sú Dopravným úradom poverení na vykonávanie funkcie letecký examinátor s oprávneniami FE(A), CRE(A), IRE(A) a FIE(A).

Letecké preskúšania – preskúšania odbornej spôsobilosti, hodnotenie spôsobilosti inštruktora a praktické skúšky vykonávame na najnovších lietadlách v strednej Európe.

Letecké preskúšanie je možné vykonať aj pre držiteľa preukazu spôsobilosti, ktorého štát vydania je iný, ako Slovenská republika.

Letecké preskúšanie examinátorom

Týmto máte možnosť absolvovať "pod jednou strechou" letecké preskúšanie na získanie, predĺženie platnosti, alebo obnovenie platnosti kvalifikačných kategórií.

Platnosť jednotlivých kvalifikačných kategórií a osvedčení je nasledovná:

Triedy  
SEP(land) 2 roky
TMG 2 roky
MEP(land) 1 rok
IR  
IR(A) 1 rok
SEP(land)/IR 1 rok
MEP(land)/IR 1 rok
Typová kvalifikácia 1 rok
Inštruktor  
FI(A) 3 roky
CRI(A) 3 roky
IRI(A) 3 roky
TRI(A) 3 roky

Platnosť preukazu spôsobilosti - LAPL(A), PPL(A), CPL(A) a ATPL(A) je neobmedzená. Predlžujú sa vždy len kvalifikačné kategórie (prístrojové, triedne a typové), alebo osvedčenia inštruktora.

Examinátori sú oprávnení na vykonávanie nasledovných preskúšaní (skúšky zručnosti, preskúšanie odbornej spôsobilosti a hodnotenie spôsobilosti inštruktorov:

Predĺženie kvalifikačných kategórií

Získanie preukazov spôsobilosti kvalifikačných kategórií a osvedčení: