+421 948 899 000

Predaj a kúpa lietadiel

V JetAge máme skúsenosti so zabezpečovaním komplexnej starostlivosti pri predaji lietadiel, alebo kúpe lietadiel pre klientov. Samotný proces obchodu, kedy prebehne finančná transakcia a lietadlo zmení majiteľa vnímame ako malý zlomok toho, čo nasleduje pred tým a po tom. Z toho dôvodu poskytujeme komplexnú starostlivosť vrátane poradenstva, právnych náležitostí a zastupujeme klientov aj vo veciach celého administratívneho procesu prihlásenia, resp. odhlásenia lietadla z registra lietadiel.

Našou devízou oproti mnohým iným predajcom lietadiel je transparenstnosť. Nepotrebujeme Vás ohúriť ani zavádzať. Chápeme fakt, že ak zle situáciu vyhodnotíme na úvod, stratíme dôveru klienta.

Preto je pre nás dôležité aj to, aby budúci majiteľ lietadla bol oboznámený aj s predpokladanými nákladmi na prevádzku lietadla v rôznych scenáriách prevádzky (pesimistické, optimistické aj realistické scenário).

„Rozdiel medzi chlapcom a mužom je len vo veľkosti topánok a cene jeho hračiek“

Predaj lietadiel

Predaju lietadla spravidla predchádzajú okolnosti, ktoré k takémuto kroku majiteľa nepriamo donútia. Či sa jedná o okolnosti "upgradu" na vyššiu radu lietadla, alebo samotného predaja, radi poskytneme naše služby.

Pri predaji sme pripravení zastupovať klienta v celom procese tak povediac "na kľúč". Formou vlastných komunikačných nástrojov zverejníme ponuku lietadla na predaj a zastupujeme klienta aj voči záujemcom.

Kúpa lietadiel

Aby sa budúci majiteľ vyhol nepríjemnostiam po zadovážení si lietadla, je pred samotnou kúpov lietadla veľmi dôležité definovať prevažujúci účel využitia lietadla. S pomalým cvičným lietadlom sa ťažko lieta na pracovné cesty po Európe. Naopak rýchly business jet nie je vhodný na základný letecký výcvik majiteľa.

Práve tieto a ďalšie zásadné otázky budeme smerovať na záujemcu o kúpu lietadla na prvých spoločných stretnutiach.

Častokrát, hlavne pri cestovaní odporučíme klientovi zakúpenie balíčka hodín, alebo iné riešenie, ktoré vychádza ekonomicky prijateľnejšie.

Súčasťou výberu lietadla je aj finančná analýza obstarania lietadla, jeho predpokladanej prevádzky, údržby a ďalších nákladov.

Okrem samotného finančného prevodu je nutné zabezpečenie mnohých úkonov, pri ktorých budúceho majiteľa radi zastúpime:

  • predkupná kontrola
  • kontrola lietadla inšpektorom Dopravného úradu
  • vybavenie colných a daňových náležitostí
  • pridelenie registrovej značky
  • zápis lietadla do registra lietadiel SR
  • získanie potrebných certifikátov (OLS, ARC, R-NAV, Noise a mnohé ďalšie)
  • zmluvné záležitosti
  • prebratie lietadla od predávajúceho
  • samotný prelet lietadla na dohodnuté letisko
  • a mnohé iné, pri ktorých klienta radi zastúpime.

Referencie kúpy lietadiel

Diamond DA-20-A1 Star (OM-LOV)

V septembri 2014 sme zabezpečovali obstaranie lietadla Diamond DA-20-A1 pre potreby našej leteckej spoločnosti. Po náročnom výbere lietadla sme sa rozhodli o dovoz lietadla z Rakúska a jeho uschopnenie na Slovensku pre potreby našej leteckej školy a na prenájom pre pilotov v Bratislave.

Diamond DA-40TDi Star (OM-EVK)

V polovici roku 2014 sme zabezpečovali obstaranie lietadla Diamond DA-40TDi pre súkromného majiteľa. Zabezpečovali sme kompletné uvedenie lietadla do prevádzky v slovenskom leteckom registri. Lietadlo prevádzkuje naša letecká spoločnosť - pre potreby leteckej školy a prenájmu lietadiel.

Diamond DA-42NG-VI Twin Star (OM-RWI)

V polovici roku 2012 sme zabezpečovali obstaranie lietadla Diamond DA-42NG-VI priamo z výrobnej linky pre potreby súkromného majiteľa. Jednalo sa vôbec o prvé lietadlo DA-42NG vo variante "VI", ktoré opustilo výrobný závod Diamond Aircraft Industries.

Cessna C525 Citation, CJ1 (OM-OLI)

V roku 2012 sme realizovali pre potreby súkromného majiteľa nákup zánovného lietadla typu Cessna C525 Citation, CJ1. Obstaranie obsahovalo aj zabezpečenie kompletnej predkupnej kontroly (pre-purchase inspection - PPI).

PS-28 Cruiser (OM-TWO, OM-TRI)

Koncom roka 2012 zabezpečovali naši terajší pracovníci kúpu lietadiel PS-28 Cruiser a ich začlenenie do prevádzky novovznikajúcej leteckej školy v Bratislave.