+421 948 899 000

Letecká škola Bratislava

Letecká škola JetAge je profesionálna letecká škola operujúca priamo z letiska Bratislava - M.R. Štefánik (LZIB/BTS).

Letisko BratislavaJetAge je držiteľom osvedčenia schválenej výcvikovej organizácie (Approved Training Organization - ATO) s číslom povolenia SK.ATO.010. Všetky letecké výcviky, ktoré poskytujeme vyhovujú požiadavkám Nariadenia (EK) 1178/2011 (Časť FCL) a požiadavkám Európskej agentúry pre bezpečnosť v letectve (European Aviation Safety Agency - EASA).

Svoje letecké služby a letecké výcviky poskytujeme pre všetkých zaújemcov od začiatku - získanie licencie súkromný pilot letúnov PPL(A), cez rozširujúce modulové výcviky, ako napríklad VFR Noc, MEP(land), IR(A) až po kabínu dopravného lietadla - po odbornosť tzv. Frozen ATPL(A).

Klientela, ktorú naša letecká škola obsluhuje v regióne Bratislavy je veľmi široká. Naučíme lietať aj záujemcu, ktorý chce lietať len pre potešenie (rekreačný pilot). Plnohodnotne a na profesionálnej úrovni však pripravíme aj záujemcu o povolanie pilota. Garantujeme individuálny prístup, diskrétnosť, transparentnosť a profesionalitu. Svoju prevádzku sa snažíme v maximálnej miere prispôsobovať časovým potrebám klientov - a je jedno, či ste zaneprázdnený business man, alebo študent strednej školy.

Letisko BratislavaVďaka mnohoročnému pôsobeniu v oblasti leteckých výcvikov disponujeme schopnosťami a vedomosťami, ktoré Vám naši inštruktori a lektori teoretickej výučby radi sprostredkujú. V minulosti sme pracovali pre viaceré, dnes už konkurenčné letecké školy v Žiline, Dubnici nad Váhom a Piešťanoch, vrátane profesionálnych leteckých škôl (Flight Training Organization - FTO) ako Seagle Air-FTO, Opera Jet-FTO a Air Carpatia. V roku 2011 sme boli oslovení pripraviť, založiť a starať sa o prevádzku prvej leteckej školy v Bratislave, ktorá funguje dodnes.

Naši piloti a inštruktori trávia ročne v kabínach dopravných lietadiel a v "malých" výcvikových lietadlách tisícky hodín a prelietajú kus Európskeho neba.

aj toto sú argumenty, prečo práve letecká škola JetAge Bratislava :-)