+421 948 899 000

Kariéra

Naša práca je našim potešením, hobby a profesiou zároveň. Rozumieme tomu, čo robíme. Ak ste aviatik, a cítite sa nadchnutý vášňou aviatiky a myslíte, že by ste mohli svojou prácou obohatiť náš team, radi si prečítame Váš životopis. K životopisu prosím pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.

V súčasnej dobe hľadáme profesionálov na pracovné pozície:

Inštruktor leteckej školy (ATO) - Externista:

minimálne požiadavky:

 • držiteľ preukazu spôsobilosti CPL(A) vydaného podľa JAR-FCL1, alebo Časti FCL
 • držiteľ ATPL(A) theory credit
 • držiteľ zdravotného osvedčenia 1. triedy podľa Časti MED
 • držiteľ všeobecného osvedčenia rádiofonistu leteckej pohyblivej služby
 • držiteľ triednej kvalifikačnej kategórie SEP(land)
 • držiteľ triednej kvalifikačnej kategórie MEP(land) výhodou
 • držiteľ prístrojovej doložky IR(A) výhodou
 • držiteľ ICAO English language proficiency LEVEL 5, alebo LEVEL 6
 • celkový nálet minimálne 500h z toho FI(A) minimálne 100h
 • ochota pracovať aj počas víkendov a sviatkov
 • prax v FTO, alebo ATO
 • absolvované školenie z manažmentu kvality a znalostí nariadenia EK 1178/2011 výhodou
 • vodičský preukaz skupina "B"

náplň práce:

 • praktický výcvik klientov leteckej školy
 • teoretická výučba klientov leteckej školy
 • technické prelety lietadiel  

platové podmienky:

 • praktický výcvik: 20€/bloková hodina
 • teoretická výučba: 10€/hodina
 • pilot: 20€/bloková hodina                                     

Inštruktor teoretickej výučby leteckej školy (ATO) - Externista:

minimálne požiadavky:

 • absolvent 1., alebo 2. stupňa vysokoškolského štúdia v leteckom odbore
 • držiteľ ATPL(A) theory credit výhodou
 • aktívna znalosť anglického jazyka, držiteľ ICAO English language proficiency výhodou
 • ochota pracovať aj počas víkendov a sviatkov
 • prax vo výučbe, pedagogické minimum výhodou
 • vodičský preukaz skupina "B"

náplň práce:

 • teoretická výučba klientov leteckej školy

platové podmienky: 

 • 10€/hodina                       

info@jetage.aero