+421 948 899 000

Čo je JetAge?

JetAge – naše meno reprezentuje názov viac ako 60 rokov trvajúcej éry aviatiky. Doba prúdových motorov - JetAge je obdobie, ktoré predstavuje pre letectvo revolučný míľnik trvajúci dodnes. Vďaka prúdovým motorom začali lietadlá lietať rýchlejšie, ekonomickejšie, vyššie a spoľahlivejšie. Lietanie sa stalo dostupnejšie pre ľudí, letectvo sa stalo bezpečnejším a lacnejším spôsobom prepravy. Aj napriek fascinujúcemu napredovaniu technológií nebol doposiaľ skonštruovaný použiteľnejší pohon lietadiel, akým je prúdový motor. Žijeme preto dobu prúdových motorov - JetAge.

Naším cieľom je:

  • Umožniť lietať čo možno najširšej skupine ľudí
  • Poskytovať a udržiavať vysoký štandard služieb
  • Poskytovať a udržiavať vysoký štandard bezpečnosti a spoľahlivosti
  • Prinášať ľuďom radosť z lietania v akejkoľvek forme
  • Tvoriť a inovovať naše služby tak, aby boli vždy blízko k ľuďom a ich potrebám
  • podporovať životný štýl ľudí nadchnutých lietadlami a letectvom
  • pracovať otvorene a transparentne

... a toto všetko súvisí s dobou, ktorú žijeme či už ako piloti, alebo ako cestujúci – JetAge.

Je tomu viac, ako 60 rokov, kedy boli koncepčne zastarané piestové lietadlá s hviezdicovými motormi v komerčnej leteckej prevádzke nahradené novou technológiou pohonu – prúdovými motormi. Táto radikálna zmena v použitých technológiách a celkovej filozofii pohonu lietadiel znamenala a dodnes znamená revolučný míľnik v dejinách letectva.

Vďaka rýchlosti a úspore sa stalo lietanie dostupné aj pre ľudí, ktorí si dovtedy nemohli dovoliť lietať.

Prvým lietadlom prúdovej doby (JetAge), ak nepočítame vojnové projekty, bol v roku 1952 do komerčnej prevádzky nasadený De Havilland Comet. Po krátkom čase bol nasledovaný na oboch stranách železnej opony svojimi konkurentmi – Boeing B707 na strane USA a Tupolev Tu-104 na strane Sovietskeho zväzu.

Miesta na Zemeguli sa tak časovo priblížili k sebe a ľudia prvýkrát začali používať namiesto lodí na prepravu cez severný Atlantik práve lietadlá.

Prúdová doba okrem potreby ľudí cestovať priniesla aj sociálny štýl a glanciu. Reprezentoval ju svojho času Concorde – jediné komerčne nasadené nadzvukové lietadlo prúdovej doby (JetAge).

Sovietsky projekt An-225 Mrija priniesol v dobe prúdových lietadiel najväčšie doteraz skonštruované a lietajúce lietadlo vôbec. Americké raketoplány a sovietsky projekt Buran umožnili vďaka prúdovým motorom opätovné použitie kozmickej lode človekom na pobyt vo vesmíre.

Aj napriek nákladným výskumom, rôznym modifikáciám, vylepšeniam, revolučným napredovaním použitých materiálov a technológií konštruktéri dodnes „len“ vylepšujú prúdové motory, ktorých komerčná éra začala v roku 1952.

Málokoho prekvapí súvislosť medzi prúdovými a vrtuľovými motormi. Aj turbovrtuľové motory lietadiel dnešnej doby, ako ATR72, alebo DASH 8 sú produktom prúdovej doby - JetAge. Turbovrtuľový motor je totiž taktiež výsledkom evolúcie prúdového motora.

Pri veku svetového letectva viac ako 100 rokov môžeme konštatovať, že prúdová doba (JetAge) trvá viac ako polovicu jeho histórie... ...a ešte veľmi dlho trvať bude.

Vzdávame hold obdobiu ľudstva a ľudskému umu, ktorým je tvorená doba prúdových motorov - JetAge. Umu, vďaka ktorému dnes lietame lacnejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie.