+421 948 899 000

Rozdielový výcvik na iné varianty C525

Máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku, alebo otázky ohľadne tohoto výcviku? Pošlite nám správu a ozveme sa Vám v najkratšom možnom čase. Letecký výcvik je možné objednať aj telefonicky na čísle +421 948 899 000

Dĺžka výcviku: cca 3 dni
Na čom lietame:
Praktický výcvik na lietadle: min. 05:00 hodín
Teoretická výučba: min. 05:00 hodín
Výcvik na simulátore: min. 05:00 hodín
Platnosť kvalifikačnej kategórie: Rozdielový výcvik je platný neobmedzene. Platí však len za predpokladu, že platí typová kvalifikácia C525 a že na danom variante pilot lietal v horizonte posledných 3 rokov.

Letecký výcvik je poskytovaný podľa požiadaviek Nariadenia 1178/2011, ustanovenie FCL.710.

Rozdielový výcvik predstavuje ucelený schválený preškolovací kurz na ďalší model modelovej rady Cessna C525 Citation Jet. Cieľom rozdielového výcviku na rozšírenie typovej kvalifikácie CESSNA C525HPA/ME(SPA) je vycvičiť držiteľa preukazu spôsobilosti na úroveň profesionality nutnú na rozšírenie typovej kvalifikácie CESSNA C525HPA/ME(SPA) na ďalšie varianty a modifikácie C525 a za týmto účelom:

  • Naučiť uchádzača obsluhovať novú modifikáciu/variantu lietadla typu Cessna C525
  • Oboznámiť uchádzača so systémami lietadla novej modifikácie/variantu typu Cessna 525
  • Naučiť uchádzača bezpečne zvládnuť núdzové postupy, ktoré vyplývajú z prevádzky letúna novej modifikácie/variantu typu Cessna C525
  • Oboznámiť uchádzača so špecifikami prístrojového vybavenia nového variantu Cessna 525
  • Oboznámiť uchádzača s rozdielmi nového variantu Cessna 525 v porovnaní s lietanými variantami

Cieľom kurzu teoretickej výučby rozdielového výcviku Cessna 525, ktorý je súčasťou rozdielového výcviku Cessna 525 je poskytnúť žiadateľovi dostatok vedomostí o rozdieloch novej modifikácie, alebo variantu lietadla typu Cessna 525 v porovnaní so súčasne lietaným, alebo v minulosti lietaným modelom Cessna 525. Cieľom je taktiež poskytnúť informácie o systémoch, ktoré sú na lietadle jedinečné, alebo predstavujú značný generačný rozdiel voči predchádzajúcej modifikácií.

Požiadavkou pre zaradenie do rozdielového výcviku je, aby bol uchádzač držiteľom platnej kvalifikácie Cessna 525/IR zapísanej v preukaze spôsobilosti podľa Časti FCL.