+421 948 899 000

Triedne kvalifikačné kategórie

Kvalifikačné kategórie na triedu sa uplatňujú pre určité skupiny lietadiel, ktoré nevyžadujú typový výcvik. Výcvik je vykonávaný v zmysle požiadaviek Nariadenia 1178/2011, podčasť H, ustavnovenie FCL.700.

Za kvalifikačné kategórie na triedu, resp. triedne kvalifikácie je možné považovať lietadlá:

  • S piestovými motormi
  • S maximálnou vzletovou hmotnosťou menšou ako 5700kg
  • Určené pre jednopilotnú prevádzku

V našich končinách sa jedná hlavne o nasledovné kvalifikácie:

  • SEP(land)jednomotorové piestové letúne, napríklad Diamond DA-20 Katana, Diamond DA-40 Star, Cessna C-152, Cessna C-172
  • MEP(land)viacmotorové piestové letúne, napríklad Diamond DA-42NG Twin Star
  • TMGturistické motorizované klzáky, napríklad Let L-13SW Vivat, Diamond HK-36 Super Dimona

V prípade, ak ste držiteľom triednej kvalifikačnej kategórie, táto Vás oprávňuje lietať na lietadle, na ktorom bola vykonaná praktická skúška.
V prípade, ak si žiadateľ želá lietať na inom variante lietadla rovnakej kvalifikačnej kategórie, je potrebný rozdielový výcvik podľa ustanovenia FCL.710, ktorý Vám naša letecká škola rada poskytne.

Napríklad, ak Vaša praktická skúška bola vykonaná na variante lietadla Diamond DA-20 Katana a chcete lietať na Cessna C-172 SP Skyhawk, je potrebný doplňujúci – rozdielový výcvik:

  • Rozdielový výcvik na varianty lietadiel v triede SEP(land)
  • Rozdielový výcvik na varianty lietadiel v triede MEP(land)
  • Rozdielový výcvik na varianty lietadiel v triede TMG
Jednomotorové letúne - SEP(land)

Jednomotorové letúne - SEP(land)

Získaním kvalifikačnej kategórie SEP(land) bude držiteľ oprávnený lietať na jednomotorových piestových letúnoch. Tento výcvik je určený pre žiadateľov, ktorý v minulosti neboli držiteľmi kvalifikácie SEP(land), alebo absolvovali výcvik PPL(A) na lietadlách v triede TMG, alebo MEP(land).

Viacmotorové letúne - MEP(land)

Viacmotorové letúne - MEP(land)

Získaním kvalifikačnej kategórie MEP(land) bude držiteľ oprávnený lietať na viacmotorových piestových letúnoch. Získanie tejto kvalifikačnej kategórie je jednou z podmienok pre podstúpenie výcviku IR(A)/ME(SPA).

Motorizované klzáky - TMG

Motorizované klzáky - TMG

Získaním kvalifikačnej kategórie TMG bude držiteľ oprávnený lietať na turistických motorizovaných klzákoch. Tento výcvik je určený pre držiteľov preukazu spôsobilosti, ktorí v minulosti neboli držiteľmi TMG.