+421 948 899 000

Teoretická výučba PPL(A)

Máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku, alebo otázky ohľadne tohoto výcviku? Pošlite nám správu a ozveme sa Vám v najkratšom možnom čase. Letecký výcvik je možné objednať aj telefonicky na čísle +421 948 899 000

Dĺžka výcviku: cca 14 dní
Na čom lietame:
Praktický výcvik na lietadle: neaplikuje sa
Teoretická výučba: min. 100:00 hodín
Výcvik na simulátore: neaplikuje sa.
Platnosť kvalifikačnej kategórie:

Získanie preukazu spôsobilosti súkromný pilot letúnov - PPL(A) - oprávnenia na vykonávanie letov pre svoju potrebu absolvovaním teoretickej výučby a následného preskúšania na Dopravnom úrade.

Len pre súkromné a privátne lety

Uchádzač absolvuje výučbu teoretických vedomostí, ktorá je však obmedzená len na získanie preukazu spôsobilosti súkromný pilot letúnov - PPL(A). Ak by mal uchádzať v budúcnosti záujem o zvýšenie svojej odbornosti - napríklad získanie prístrojovej kvalifikačnej kategórie - IR(A), alebo dopravný pilot letúnov - ATPL(A), je nevyhnutná ďalšia výučba teoretických vedomostí a príslušné preskúšanie.

Priebeh kurzu

Letecký kurz pre získanie preukazu spôsobilosti súkromný pilot letúnov obsahuje len teoretickú časť.

Po absolvovaní predpísanej dĺžky výcviku uchádzač absolvuje teoretické preskúšanie z teoretických vedomostí na Dopravnom úrade.

VÝUČBA TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ

Teoretická časť predstavuje 100 hodín teoretickej výučby, pričom 60 hodín je prednášaných pred zahájením letového výcviku a a zvyšných 40 hodín uchádzači absolvujú v rámci rozšírených pozemných príprav počas letovného výcviku. V leteckej škole JetAge Bratislava je možné výučbu absolvovať taktiež dištančnou formou, t.j. 10 hodín uchádzači absolvujú na prezenčných prednáškach a zvyšok sa budú učiť doma v rámci "samovýučby".

Teoretická výučba zahŕňa nasledovné predmety:

  • Letecké právo a postupy ATC
  • Ľudská výkonnosť
  • Meteorológia
  • Komunikácia
  • Základy letu (Aerodynamika)
  • Letové výkony a plánovanie letu
  • Všeobecné znalosti o lietadle
  • Navigácia

Požiadavky pre zahájenie teoretickej výučby pre kvalifikačnú kategóriu PPL(A)

  • Minimálny vek pre zaradenie do výcviku 17 rokov