+421 948 899 000

Teoretická výučba IR(A)

Máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku, alebo otázky ohľadne tohoto výcviku? Pošlite nám správu a ozveme sa Vám v najkratšom možnom čase. Letecký výcvik je možné objednať aj telefonicky na čísle +421 948 899 000

Dĺžka výcviku: cca 4 mesiace
Na čom lietame:
Praktický výcvik na lietadle: neaplikuje sa
Teoretická výučba: min 200:00 hodín
Výcvik na simulátore: neaplikuje sa.
Platnosť kvalifikačnej kategórie:

Získanie prístrojovej kvalifikačnej kategórie - oprávnenia na vykonávanie letov podľa pravidiel IFR je podmienený absolvovaním rozsiahlej teoretickej výučby a následného preskúšania na Dopravnom úrade.

Len pre lety IFR

Uchádzač absolvuje výučbu teoretických vedomostí, ktorá je však obmedzená len na získanie prístrojovej kvalifikačnej kategórie - IR(A) na lety podľa pravidiel IFR. Ak by mal uchádzať v budúcnosti záujem o zvýšenie svojej odbornosti - napríklad získanie preukazu spôsobilosti obchodný pilot letúnov - CPL(A), alebo dopravný pilot letúnov - ATPL(A), je nevyhnutný ďalšia výučba teoretických vedomostí a príslušné preskúšanie.

Priebeh kurzu

Letecký kurz teoretickej výučby pre prístrojovú kvalifikačnú kategóriu -IR(A) obsahuje len teoretickú časť.

Po absolvovaní kurzu je uchádzačovi vydaný leteckou školou certifikát, na základe ktorého sa môže uchádzač prihlásiť na preskúšanie z teoretických vedomostí na Dopravnom úrade.

VÝUČBA TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ

Teoretická časť predstavuje celkovo 150 hodín teoretickej výučby. V leteckej škole JetAge prebieha výučba dištančnou formou. To znamená, že minimálne 15 hodín absolvujú poslucháči prezenčne na prednáškach za prítomnosti lektora a zvyšok výučby prebieha tzv. samovýučbou, počas ktorej im je k dispozícii lektor prostredníctvom telefonického, alebo e-mailového spojenia. Po každých približne 10 hodinách samovýučby poslucháči absolvujú postupové testy, v celkovom počte 13. Na záver kurzu poslucháči absolvujú z každého predmetu záverečný test v rovnakom rozsahu ako sú koncipované testy pri skúškach na Dopravnom úrade.

Teoretická výučba zahŕňa nasledovné predmety:

  • Letecké právo a postupy ATC
  • Prístrojové vybavenie
  • Plánovanie a monitorovanie letu
  • Ľudská výkonnosť
  • Meteorológia
  • Rádionavigácia
  • IFR komunikácia

Požiadavky pre zahájenie teoretickej výučby pre kvalifikačnú kategóriu IR(A)