+421 948 899 000

Teoretická výučba CPL(A)

Máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku, alebo otázky ohľadne tohoto výcviku? Pošlite nám správu a ozveme sa Vám v najkratšom možnom čase. Letecký výcvik je možné objednať aj telefonicky na čísle +421 948 899 000

Dĺžka výcviku: cca 24 mesiace
Na čom lietame:
Praktický výcvik na lietadle: neaplikuje sa
Teoretická výučba: min 200:00 hodín
Výcvik na simulátore: neaplikuje sa.
Platnosť kvalifikačnej kategórie:

Získanie preukazu spôsobilosti obchodný pilot letúnov - CPL(A) - oprávnenie na vykonávanie komerčných letov absolvovaním rozsiahlej teoretickej výučby a následného preskúšania na Dopravnom úrade.

Len pre obchodné lety

Uchádzač absolvuje výučbu teoretických vedomostí, ktorá je však obmedzená len na získanie preukazu spôsobilosti obchodný pilot letúnov - CPL(A). Ak by mal uchádzať v budúcnosti záujem o zvýšenie svojej odbornosti - napríklad získanie prístrojovej kvalifikačnej kategórie - IR(A), alebo dopravný pilot letúnov - ATPL(A), je nevyhnutná ďalšia výučba teoretických vedomostí a príslušné preskúšanie.

Priebeh kurzu

Letecký kurz teoretických vedomostí pre získanie preukazu spôsobilosti obchodný pilot letúnov obsahuje len teoretickú časť.

Po absolvovaní kurzu je uchádzačovi vydaný leteckou školou certifikát, na základe ktorého sa môže uchádzač prihlásiť na preskúšanie z teoretických vedomostí na Dopravnom úrade.

VÝUČBA TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ

Teoretická časť predstavuje celkovo 250 hodín teoretickej výučby. V leteckej škole JetAge prebieha výučba dištančnou formou. To znamená, že minimálne 25 hodín absolvujú poslucháči prezenčne na prednáškach za prítomnosti lektora a zvyšok výučby prebieha tzv. samovýučbou, počas ktorej im je k dispozícii lektor prostredníctvom telefonického, alebo e-mailového spojenia. Po každých približne 10 hodinách samovýučby poslucháči absolvujú postupové testy, v celkovom počte 25. Na záver kurzu poslucháči absolvujú z každého predmetu záverečný test v rovnakom rozsahu ako sú koncipované testy pri skúškach na Dopravnom úrade.

Teoretická výučba zahŕňa nasledovné predmety:

 • Letecké právo a postupy ATC
 • Drak a systémy, elektrický systém, pohonná jednotka a núdzové vybavenie
 • Prístrojové vybavenie
 • Hmotnosť a vyváženie letúnov
 • Výkonnosť letúnov
 • Plánovanie a monitorovanienie letu
 • Ľudská výkonnosť
 • Meteorológia
 • Všeobecná navigácia
 • Rádionavigácia
 • Prevádzkové postupy
 • Základy letu - letún (Aerodynamika)
 • VFR komunikácia

Požiadavky pre zahájenie teoretickej výučby pre kvalifikačnú kategóriu CPL(A)