+421 948 899 000

Prístrojová kvalifikačná kategória - IR(A)

Prístrojová kvalifikácia – IR(A) je potrebná na to, aby ste oprávnenia plynúce z Vášho preukazu spôsobilosti mohli vykonávať počas letov podľa prístrojov – IFR.

Cieľom výcviku je naučiť uchádzača bezpečne lietať podľa prístrojov a vykonávať lety podľa pravidiel IFR a prístrojové priblíženia počas meteorologických miním podľa kategórie ICAO CAT I.

Lety vykonávané podľa pravidiel podľa prístrojov – IFR sa riadia podľa všeobecných zásad uvedených v dokumente ICAO Doc 8168. Jedná sa o postupy, ktoré sú uplatňované celosvetovo a sú univerzálne. S malými odchýlkami sú postupy IFR identické či už na Slovensku, v Indii, alebo Austrálii. Správne osvojenie si postupov pre vykonávanie letov podľa pravidiel IFR je preto veľmi dôležité. Po ich osvojení je prakticky jedno, na aké letisko podľa pravidiel IFR držiteľ kvalifikačnej kategórie IR(A) letí. Postupy sú (až na niekoľko špecifických výnimiek ako napríklad horské letiská Innsbruck, Sion, či Lugano) univerzálne pre letisko Heathrow aj pre letisko Bratislava.

Prístrojová kvalifikácia IR(A) je pre široké spektrum pilotov

Pre budúcich leteckých profesionálov

Z hľadiska modulového výcviku Frozen ATPL(A), t.j. výcviku leteckých profesionálov je získanie prístrojovej kvalifikačnej kategórie – IR(A) ďalším modulom na ceste do kabíny dopravného lietadla. Všetky lety v rámci komerčnej leteckej prepravy sú vykonávané podľa pravidiel pre lety podľa prístrojov odhliadnuc od dennej či nočnej doby, alebo od prevládajúceho počasia. Nariadenie 965/2012 upravuje všeobecné postupy definované v Dokumente 8168 pre potreby komerčnej leteckej prevádzky v európskom regióne. Výcvik IR(A) je pre ďalšie pokračovanie a rozbehnutie kariéry leteckého profesionála extrémne dôležité, pretože práve uplatňovanie postupov pre lety IFR budú jednou z denno-denných pracovných náplní profesionálneho pilota aerolínií.

Pre rekreačných pilotov

Prístrojová kvalifikácia - IR(A) je rovnako vhodná aj pre rekreačných pilotov lietajúcich či už za biznisom, alebo na rekreačné účely. Rozšírením svojich oprávnení získa rekreačný pilot možnosť vykonávať lety podľa pravidiel IFR. Znamená to možnosť predĺženia výletov a pracovných ciest. Nebudete tak viac limitovaní dĺžkou slnečného svitu (denného svetla), prípadne nepriaznivým počasím počas ktorého nie je možné uskutočniť let VFR. Svoj let budete oprávnení bezpečne dokončiť na letisku poskytujúcom prevádzku letov IFR aj v nepriaznivejších meteorologických podmienkach.

Okrem iného, lety IFR prinášajú pre rekreačných pilotov možnosť rýchlejšieho a bezpečnejšieho pohybu vo vzdušnom priestore vďaka službám riadenia letovej prevádzky.

Prístrojová kvalifikácia IR(A)/SE(SPA)

Prístrojová kvalifikácia IR(A)/SE(SPA)

Prístrojová kvalifikačná kategória IR(A)/SE(SPA), resp. SEP(land)/IR oprávňuje držiteľa na vykonávanie letov podľa prístrojov – IFR na jednomotorových piestových letúnoch. Je to ekonomicky najlacnejšia možnosť, ako získať prístrojovú kvalifikáciu.

Prístrojová kvalifikácia IR(A)/ME(SPA)

Prístrojová kvalifikácia IR(A)/ME(SPA)

Prístrojová kvalifikácia IR(A)/ME(SPA), resp. MEP(land)/IR oprávňuje držiteľa na vykonávanie letov podľa prístrojov – IFR na jednomotorových a viacmotorových piestových letúnoch. IR(A)/ME(SPA) je jeden z modulov, ktorý musí absolvovať každý, kto sa v budúcnosti chce uchádzať o prácu pilota.

Prístrojová kvalifikácia IR(A)/ME(SPA) - konverzia

Prístrojová kvalifikácia IR(A)/ME(SPA) - konverzia

Konverziou IR(A)/SE(SPA) na IR(A)/ME(SPA) bude držiteľ IR(A) oprávnený lietať podľa pravidiel IFR aj na viacmotorových lietadlách. Kátkym konverzným výcvikom sa naučí bezpečne ovládať viacmotorové lietadlo v IMC podľa postupov v Doc. 8168.