+421 948 899 000

Typový inštruktor - TRI(SPA)

Máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku, alebo otázky ohľadne tohoto výcviku? Pošlite nám správu a ozveme sa Vám v najkratšom možnom čase. Letecký výcvik je možné objednať aj telefonicky na čísle +421 948 899 000

Dĺžka výcviku: cca 7 dní
Na čom lietame:
Praktický výcvik na lietadle: min. 05:00 hodín
Teoretická výučba: min. 35:00 hodín
Výcvik na simulátore: min. 05:00 hodín
Platnosť kvalifikačnej kategórie: Osvedčenie inštruktora TRI(SPA) je platné 3 roky.

Letecký výcvik umožňuje získanie osvedčenia inštruktor typovej kvalifikačnej kategórie na konkrétny typ jednopilotného letúna, vrátane letúnov vysokej výkonnosti a zložitej konštrukcie – TRI(SPA). Získaním osvedčenia inštruktora TRI(SPA) bude držiteľovi umožnené vykonávať funkciu inštruktora TRI(A) na jednopilotných letúnoch vrátane letúnov vysokej výkonnosti zložitej konštrukcie – HPA(SPCA). Oprávnenia inštruktora TRI(SPA) upravuje ustanovenie FCL.905.TRI(c) Nariadenia 1178/2011.

Cieľom leteckého výcviku je poskytnúť letecký výcvik do úrovne spôsobilosti, ktorá umožní žiadateľovi samostatne a bezpečne poskytovať letecký výcvik a teoretickú výučbu uchádzačov o získanie, alebo obnovu typových kvalifikačných kategórií na jednopilotné letúne vysokej výkonnosti.

Inštruktor TRI(SPA) môže poskytovať výcviky na HPA(SPCA), pričom záleží od typu, na ktorom bol výcvik TRI(SPA) poskytnutý.

V našich končinách sú najčastejšou typovou kvalifikačnou kategóriou pre poskytovanie výcvikov:

 • Cessna C525 Citation, CJ, CJ1, CJ2, CJ3 a CJ4
 • Beechcraft B200 King Air
 • Beechcraft Rayethon RA390 Premier
 • Cessna C510 Mustang

Po absolvovaní praktického výcviku a preskúšania examinátorom je do preukazu spôsobilosti žiadateľa zapísané osvedčenie inštruktora typovej kvalifikačnej kategórieTRI(SPA) s obmedzením na typ letúna podľa toho, na akom bol výcvik poskytnutý.

TRI(SPA) vo viacpilotnej prevádzke

Osvedčenie TRI(SPA) je obmedzené na poskytovanie leteckých výcvikov pre žiadateľov lietajúcich v jednopilotnej prevádzke (single pilot operations - SPO). V prípade, ak má TRI(SPA) nadobudnúť oprávnenie na poskytovanie typových výcvikov pre žiadateľov do viacpilotnej prevádzky (napr. lety v komerčnej prevádzke - "pod AOC"), je nutné, aby TRI(SPA) bol držiteľom osvedčenia Inštruktor súčinnosti viacčlennej posádky - MCCI(A), alebo bol držiteľom TRI(MPA) pre akýkoľvek typ viacpilotného letúna.

Výcvik TRI(SPA)

Výučba teoretických vedomostí

Pozostáva z prednášok a postupových skúšok z tém navrhnutých v FCL.930.TRI(a), s cieľom vyškoliť žiadateľa na úroveň profesionality nutnej na vydanie kvalifikácie TRI(SPA) a zahŕňa:

 • zopakovanie a aktualizácie teoretických vedomostí žiadateľa pre výcvik žiakov na typ konkrétneho letúna
 • vyškolenie žiadateľa k výučbe základných predmetov a na výučbu letových úloh,
 • naučenie žiadateľa zásadám základnej výučby a ich uplatnenie pri výučbe žiakov pre získanie typových kvalifikačných kategórií,
 • úspešné absolvovanie postupových skúšok

Letový výcvik

Žiadateľ o osvedčenie TRI(SPA) musí nalietať v priebehu výcviku najmenej 5 letových hodín s inštruktorom, ktoré zahŕňajú normálne postupy a lety s nácvikom techniky pilotáže počas asymetrického letu na danom type zo sedadla normálne obsadeným inštruktorom - TRI(SPA).

Požiadavky pre zaradenie do výcviku TRI(SPA)

 • byť držiteľom preukazu spôsobilosti ATPL(A), alebo CPL(A),
 • absolvovať v období 12 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti 30 úsekov trate vrátane vzletov a pristátí vo funkcii veliaceho pilota v letúnoch príslušného typu, z čoho 15 úsekov sa môže absolvovať v letovom simulátore (FFS), ktorý predstavuje tento typ letúna
 • absolvovať najmenej 500 hodín letu vo funkcii pilota letúnov,
 • absolvovať minimálne 30 hodín vo funkcii veliaceho pilota v letúni príslušného typu, alebo
 • byť držiteľom osvedčenia FI(A) na viacmotorové letúny s oprávneniami IR(A).