+421 948 899 000

Typový inštruktor - TRI(MPA)

Máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku, alebo otázky ohľadne tohoto výcviku? Pošlite nám správu a ozveme sa Vám v najkratšom možnom čase. Letecký výcvik je možné objednať aj telefonicky na čísle +421 948 899 000

Dĺžka výcviku: cca 7 dní
Na čom lietame:
Praktický výcvik na lietadle: min. 10:00 hodín
Teoretická výučba: min. 35:00 hodín
Výcvik na simulátore: min. 09:00 hodín
Platnosť kvalifikačnej kategórie: Osvedčenie inštruktora TRI(MPA) je platné 3 roky.

Letecký výcvik umožňuje získanie osvedčenia inštruktor typovej kvalifikačnej kategórie na konkrétny typ viacpilotného letúna – TRI(MPA). Získaním osvedčenia inštruktora TRI(MPA) bude držiteľovi umožnené vykonávať funkciu inštruktora TRI(A) na viacpilotných letúnoch. Oprávnenia inštruktora TRI(MPA) upravuje ustanovenie FCL.905.TRI(d) Nariadenia 1178/2011.

Cieľom výcviku je poskytnúť letecký výcvik do úrovne spôsobilosti, ktorá umožní žiadateľovi samostatne a bezpečne poskytovať letecký výcvik a teoretickú výučbu uchádzačov o získanie, alebo obnovu typových kvalifikačných kategórií na viacpilotné letúne.

Inštruktor TRI(MPA) môže poskytovať výcviky na MPA, pričom záleží od typu, na ktorom bol výcvik TRI(MPA) poskytnutý.

V našich končinách sú najčastejšou typovou kvalifikačnou kategóriou pre poskytovanie výcvikov:

 • Boeing B737
 • Airbus A320
 • ATR42/ATR72
 • Let L410 Turbolet
 • a iné

Po absolvovaní praktického výcviku a preskúšania examinátorom je do preukazu spôsobilosti žiadateľa zapísané osvedčenie inštruktora typovej kvalifikačnej kategórie – TRI(MPA) s obmedzením na typ letúna podľa toho, na akom bol výcvik poskytnutý.

Výcvik TRI(MPA)

Výučba teoretických vedomostí

Pozostáva z prednášok a postupových skúšok z tém navrhnutých v FCL.930.TRI(a), s cieľom vyškoliť žiadateľa na úroveň profesionality nutnej na zapísanie osvedčenia TRI(MPA) a zahŕňa:

 • zopakovanie a aktualizácie teoretických vedomostí žiadateľa pre výcvik žiakov na typ konkrétneho letúna
 • vyškolenie žiadateľa k výučbe základných predmetov a na výučbu letových úloh,
 • naučenie žiadateľa zásadám základnej výučby a ich uplatnenie pri výučbe žiakov pre získanie typových kvalifikačných kategórií,
 • úspešné absolvovanie postupových skúšok

Letový výcvik

Žiadateľ o osvedčenie TRI(MPA) musí nalietať v priebehu výcviku najmenej 10:00 letových hodín s inštruktorom, ktoré zahŕňajú normálne postupy a lety s nácvikom techniky pilotáže počas asymetrického letu na danom type zo sedadla normálne obsadeným inštruktorom - TRI(MPA).

Požiadavky pre zaradenie do výcviku TRI(MPA)

 • byť držiteľom preukazu spôsobilosti ATPL(A)
 • absolvovať 1 500 hodín letu vo funkcii pilota viacpilotných letúnoch
 • absolvovať v období 12 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti 30 úsekov trate vrátane vzletov a pristátí vo funkcii veliaceho pilota (PIC) alebo druhého pilota v letúnoch príslušného typu, z čoho 15 úsekov sa môže absolvovať v letovom simulátore (FFS), ktorý predstavuje tento typ letúna;